Nieuws

 • Infoavond voor ouders

  Wil je meer te weten komen over Ouders voor Inclusie en het Steunpunt voor Inclusie? Wil je in contact komen met andere ouders die voor inclusie kiezen? Kom dan zeker naar één van de infoavonden in je regio. (Lees meer) • Jaarverslag Ouders voor Inclusie 2014

  We willen het hier vooral hebben over hoe we zoals elk jaar opnieuw de doelstellingen van de vereniging hebben waargemaakt. Onze prioritaire doelstelling is het verdedigen en bevorderen van inclusie(f onderwijs) als een RECHT voor alle kinderen (Lees meer) • Wegwijs in het inclusief basisonderwijs?

  Nieuwe brochure: Deze brochure vormt een aanzet om op een aantal vragen een antwoord te bieden en wil vooral ouders op weg helpen in hun keuze voor inclusie. (Lees meer) • Inclusiedag 9/03/2013

  Welkom op 9 maart 2013 te Leuven, voor onze 15de INCLUSIEDAG ! (Lees meer) • Steunpunt voor Inclusie

  Wat Ouders voor Inclusie al van bij hun ontstaan in 2001 voor ogen hadden, willen zij met dit Steunpunt realiseren. (Lees meer) • Voorbij de vraagtekens - Boek voor leerkrachten

  Zoals wij, ouders van een kind met een handicap, steun en informatie vinden bij elkaar, willen we ook aan leerkrachten die dagelijks met een kind met speciale zorgen in de klas werken, die mogelijkheid bieden. (Lees meer) • Krachtlijnen

  Inclusie is een bewuste keuze van ouders voor hun kind met een beperking. Nu, inclusief 10 onderweg herformuleren we onze krachtlijnen vanuit het perspectief van ouders. (Lees meer) • Film "Including Samuel"

  Gezien het succes van de eerste vertoning van deze film in maart vorig jaar, wordt hij in overeenkomst met Dan Habib, vanaf nu door Ouders voor Inclusie verdeeld in Vlaanderen. (Lees meer)