Online Inclusiedag 13 maart 2021

Op de inclusiedag willen we inspiratie bieden bij het uitbouwen van het inclusief traject voor onze kinderen en jongeren. We delen krachtige verhalen en wisselen praktische tips uit in verschillende workshops.

Doorheen de inclusiedag 2021 leggen we de focus op Verbindend Werken. Inclusie gaat immers over voortdurend verbinding aangaan: het creëren van netwerken, verbinding
maken tussen thuis, school en de vrijetijdsorganisatie, verbinding maken tussen kinderen, verbinding maken met andere ouders door tips uit te wisselen, …

Programma

10u00: Verwelkoming vanuit de stuurgroep Ouders voor Inclusie


10u15: ‘In verbinding het verschil maken’ (45 min)
Kinderen en jongeren grootbrengen; dat doe je door hen uitdagingen te geven, door school, thuis en vrije tijd te verbinden, door een doelgerichte aanpak, etc.
Albert Janssens neemt ons mee hoe we als ouder en ondersteuners een stimulerende aanpak kunnen hebben waardoor we kinderen en jongeren veerkrachtig in de wereld zetten. Hij heeft het over wederkerigheid, het onvoorwaardelijke geloof in veranderbaarheid, mediatie. Zijn lezing is doorspekt met voorbeelden en verhalen die zullen beklijven.

Albert Janssens heeft vele jaren ervaring als leerkracht, docent UCLL en oprichter van vormingscentrum CeSMoo.

11u : Pauze – Muzikaal Intermezzo ‘Lucy and The Birds’


11u15: Keuze uit 3 workshops (60 min):
Keuzeworkshop 1: Inclusie van de kleuterklas tot in de lagere school : een team in verbinding
Een ouder vertelt over hun inclusieve parcours van kleuter tot nu in het lager onderwijs. Hoe begon hun verhaal in de kleuterschool? Hoe zijn ze aan de slag
gegaan met leerkrachten? Hoe participeert hun kind in de klas? We zoomen in op een aantal betekenisvolle momenten en op de samenwerking binnen het team.
Er is voldoende ruimte om na de getuigenis uit te wisselen.

Keuzeworkshop 2: Inclusie in het secundair onderwijs: jongeren en ondersteuners in verbinding
We kunnen meekijken in het inclusieve parcours van een ouder: Hoe hebben ze de zoektocht naar een secundaire school aangepakt? Hoe maken ze verbinding met
alle leerkrachten? Hoe maken ze verbinding tussen de jongeren? Hoe verbindt de ondersteuner met de jongeren en het team? Wat zijn hun toekomstplannen en dromen? Na de getuigenis is er ruimte om uit te wisselen.

Keuzeworkshop 3: Tips en tricks uitwisselen
Ouders wisselen tips & tricks uit vanuit hun ervaring: Wat was helpend in een inclusief traject? Wie of wat was ondersteunend? Hoe bouw je een ondersteunend
netwerk uit en hoe hou je de verbinding tussen iedereen? We zoomen in op ondersteuning: Welke ondersteuning is er mogelijk? Wat kan je hiervan verwachten?


12u15: Ouders in verbinding (15 min)
Ouders voor Inclusie zet in op ouderversterking door ouders te verbinden met elkaar. We zoomen in op wat ouders voor elkaar kunnen betekenen in de uitbouw van een
inclusief traject. Daarnaast lanceren we een nieuw initiatief om ouders in contact te brengen met elkaar.


12u30: Strategieën die werken: Verbinding met sociaal gewaardeerde rollen
Wanneer we participatie zien als het opnemen van sociaal gewaardeerde rollen dan vertrekken we vanuit talenten, werken we aan een positieve beeldvorming en creëren
we kansen. Het denken vanuit ‘Welke rol neemt mijn kind op?’ in plaats van ‘Welke activiteit doet mijn kind?’ legt de focus op de gewaardeerde, betekenisvolle
plaats die het kind inneemt en hoe het iets betekent voor anderen.
Vanuit het Steunpunt voor Inclusie bundelden we handvaten om aan de slag te gaan rond stage in de tool ‘Eerste Hulp Bij Stages’: Hoe vinden we een stageplaats? Hoe
zit het met stagecontracten? Hoe werken we doelgericht in de stage? Hoe bouwen we een sociaal gewaardeerde rol uit als opstap voor werk?


Einde Inclusiedag voorzien rond 13u


Inschrijven is gratis. Je kan ons steunen door bij je online aankopen 1 extra klikje via www.trooper.be/OVI te doen. Elke keer dat jij iets online koopt, steun je OVI.

Inschrijven voor de inclusiedag kan via volgende link : inschrijven

Na inschrijven ontvang je een bevestigingsmail. Enkele dagen voor de inclusiedag ontvang je de Zoomlink in je mailbox waarmee je kan deelnemen.

Als er iets niet duidelijk is, neem gerust contact op met marlies.vansweevelt@skynet.be of inge@oudersvoorinclusie.be


Tot binnenkort!
Ouders voor Inclusie

Schrijf je in!!Bekijk de uitnodiging in PDF-versie