Welke regelgeving is er in verband met inclusief onderwijs?

In Vlaanderen

M-decreet wordt decreet Leersteun in september 2022

Momenteel is in Vlaanderen het M-decreet nog steeds van toepassing.

Dat bundelt een aantal maatregelen om leerlingen met specifieke noden (zoals een beperking, leerprobleem, chronische aandoening,…) in het gewoon onderwijs maximale kansen te geven.
Je mag kiezen voor het gewoon onderwijs, er is ondersteuning mogelijk voor je kind en de leerkracht(en), de school en in de klas moeten de nodige redelijke aanpassingen maken om tegemoet te komen aan de noden van de leerling.

Meer lezen over het M-decreet kan je op de site van Onderwijs Vlaanderen

Onze medewerkers van Steunpunt voor Inclusie zijn vertrouwd met de regelgeving. De regelgeving biedt houvast en kansen om inclusie te realiseren.  Heb je specifieke vragen? Neem zeker contact op!

 

Vanaf schooljaar 2022-2023 komt er een nieuw decreet: het decreet Leersteun. Momenteel is het decreet nog in ontwerp (conceptnota).
Lees meer over wat er zal veranderen op de website van onderwijs Vlaanderen.
Men wil knelpunten wegwerken die met het M-decreet samengaan (vb. het statuut van ondersteuner, nood aan professionalisering bij leerkrachten, kwaliteitszorg,…)

Wanneer wij de nota kritisch lezen dan zijn er een aantal zaken waar we bezorgd om zijn ( vb. meer beslissingsrecht voor scholen bij een inschrijving met een individueel aangepast curriculum (IAC), ouders informeren in plaats van samenwerken,….) De conceptnota is nog zeer vaag. Veel hangt af hoe men dit praktisch zal uitwerken.
We bundelden onze bedenkingen en aandachtspunten. Lees meer in onze publicatie.
Wij zullen met het beleid in gesprek gaan en naar voor schuiven welke zaken zeker moeten meegenomen worden als we inclusief onderwijs willen realiseren.

 

Inschrijvingsrecht wordt vernieuwd in september 2022

Een inclusief schooltraject start vaak bij de inschrijving in een gewone school. Het decreet Inschrijvingsrecht bevat o.a. de regelgeving voor kinderen met specifieke noden die in de gewone school les willen volgen.

Lees meer over inschrijven met een beperking in de gewone school in onze publicaties en  bij onze veelgestelde vragen

Ook bij GRIP vzw en UNIA vind je informatie over inschrijven in de gewone school met specifieke noden zoals een handicap.

Er komt een vernieuwd inschrijvingsrecht vanaf schooljaar 2022 – 2023. Ouders voor Inclusie volgt deze vernieuwing op en pleit voor een inschrijvingsrecht dat garanties biedt om te kiezen voor inclusief onderwijs.

Internationaal

Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap omvat ook het recht op inclusief onderwijs.

België ratificeerde dat verdrag. Dat betekent dat ons land zich engageert om inclusief onderwijs mogelijk te maken voor elk kind met een beperking.

Lees meer over het VN-verdrag voor personen met een handicap op de website van Unia.

Meer weten over het recht op inclusief onderwijs?

Unia maakte een podcast en een overzicht van het recht op inclusief onderwijs.

GRIP vzw verdedigt het recht op inclusief onderwijs op alle beleidsniveaus en organiseert regelmatig een netwerk onderwijs waar vernieuwingen, knelpunten, … aan bod komen. Ouders voor Inclusie neemt deel aan het netwerk onderwijs van GRIP vzw.