Flexibele leerprocessen

De tijd dat alle leerlingen hetzelfde leren ligt achter ons.
Wat, hoe, wanneer, waar en met wie leerlingen leren kan heel verschillend zijn.
Er wordt van scholen verwacht om flexibele leerprocessen op te zetten.
Het begrip flexibele leerproces is zo flexibel als…, wel ja, als leertrajecten kunnen zijn.
Ze kunnen groot en heel uitgebreid zijn, waarbij lessenroosters of lesinhouden helemaal herdacht worden.
Maar het kan ook heel klein, zoals die ene leerling 10 minuten vroeger laten starten met die toets. Of die andere leerling na zijn operatie laten ‘bijbenen’ door even enkel te focussen op de minimale leerdoelen.

Inspirerende verhalen

We brengen inspirerende verhalen over de grijze zone tussen reguliere leertrajecten en Individueel Aangepaste Curricula.
Om te kunnen focussen op de noden van betrokkenen laten we diagnoses en labels achterwege.
We bieden gouden sleutels, maar ook sleutelgaten (aandachtspunten).
Geen enkel verhaal is zomaar over te nemen, want er is altijd een specifieke context, maar ze kunnen wel inspireren in een traject naar meer flexibiliteit.

Gebruik deze gouden sleutels!

Hou deze sleutelgaten in het oog!

Denkoefening – Onderwijs doe je zo?!