Voorleessoftware

Voorleessoftware

Nieuw programma voorleessoftware

De Vlaamse Regering keurde op 13/10/2017 een nieuw programma goed waarmee jaarlijks 650.000 euro extra wordt uitgetrokken voor leerlingen met leesbeperkingen.

Dit maakt mogelijk dat deze leerlingen in basis en secundair onderwijs recht hebben om gratis voorleessoftware te gebruiken.  De school of de ouders zullen de leerling kunnen registreren op de website www.leesvoor.vlaanderen.

Er zal bij de aanmelding al een keuze kunnen gemaakt worden uit diverse softwarepakketten. De leerling krijgt een gratis jaarabonnement en dus geen kooplicentie. Elk schooljaar moet het abonnement vernieuwd worden.

Wie komt in aanmerking voor een abonnement voorleessoftware?

De doelgroep is ruimer dan leerlingen met dyslexie of een leerstoornis. Daarom spreken we over ‘voorleessoftware’ en niet over dyslexiesoftware.

Alle leerlingen uit het  gewoon en buitengewoon lager en secundair onderwijs, en die beantwoorden aan volgend profiel komen in aanmerking:

  • leerlingen met een attest dyslexie = ernstige leesproblemen;
  • leerlingen met een attest dyspraxie = ernstige schrijfproblemen;
  • Leerlingen in het gewoon onderwijs met een gemotiveerd verslag
  • leerlingen met een (inschrijvings)verslag type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of basisaanbod.
  • leerlingen met een ADIBib-attest. Dit attest wordt opgemaakt door het CLB en is bedoeld voor jongeren die buiten de bovenstaande doelgroepen vallen maar die wel zinvol gebruik kunnen maken van ADIBoeken[1] en voorleessoftware. Dit attest laat leerlingen toe de voorleessoftware en ADIBoeken te gebruiken zodat ze door de auditieve ondersteuning beter omgaan met schriftelijke instructies en teksten.

Cursisten uit het volwassenenonderwijs, studenten uit het hoger onderwijs en jongeren die huisonderwijs volgen vallen buiten de scope van dit programma. Zij kunnen wel gratis ADIBoeken gebruiken maar moeten zelf de voorleessoftware aankopen of hiervoor een beroep doen op het beleid van hun onderwijsinstelling.

Praktisch

Vanaf 15 november 2017 kunt u inschrijven op het nieuwe systeem. Registratie gebeurt door een accounthouder (leraar, ouder, zorg- of ICT-coördinator, …) die namens een leerling de aanvraag voor de software doet. De aanvrager maakt ook de keuze uit de beschikbare voorleessoftwarepakketten. Vzw Eureka controleert de geldigheid van de aanvraag. De inschrijver krijgt een mail met de info om de weblicentie op te starten voor het lopende schooljaar. Er zijn geen kosten.

Gebruikers kunnen het ganse jaar door een aanvraag indienen, er is dus geen deadline voor de registratie. Eens voor een leerling software is gekozen, kan er echter niet meer veranderd worden gedurende het schooljaar.

Welke softwarepakketten precies zullen kunnen aangevraagd worden ligt op dit moment nog niet vast, die procedure loopt nog.

Meer info

Meer informatie vindt u op www.adibib.be en op www.leesvoor.vlaanderen . Hier kan u ook uw mailadres achterlaten zodat u verder persoonlijk op de hoogte gehouden wordt.

 

[1] ADIBib maakt leer- en werkboeken digitaal beschikbaar voor leerlingen met beperkingen in de schriftelijke communicatie.