Aanpassing regelgeving tolkondersteuning in basis- en secundair onderwijs

Naar aanleiding van de Coronamaatregelen werden tijdelijk een aantal aanpassingen gedaan aan de regels rond tolkondersteuning van leerlingen met een auditieve beperking:

  • De aanvraagprocedure versoepelt: niet meer iedereen hoeft te ondertekenen. Zet wel alle betrokkenen in cc.
  • Tolkuren kunnen gebruikt worden om videoboodschappen van leerkrachten of ander leermateriaal toegankelijk te maken.
  • Elk begonnen tolkuur wordt aangerekend, dus bundel zoveel mogelijk het werk van de tolk.

Lees hier de regelgeving in detail na.

Toegankelijke informatie in Vlaamse Gebarentaal vind je bij Doof Vlaanderen.


Meer weten?

Meer weten over impact van Corona op het traject van je kind? Bekijk onze Corona-pagina, we volgen de evoluties op!