Corona-update: Hoe zal dit schooljaar er uitzien?

-update 21 augustus 2020-

Het Coronavirus is niet weg, en scholen kregen nieuwe richtlijnen over hoe ze schooljaar 2020-2021 moeten organiseren.

Wat is belangrijke info voor jou als ouder van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften of een beperking?
We vatten het samen!

 

Lees je het graag zelf nog eens na? Neem dan een kijkje op deze pagina’s van Onderwijs Vlaanderen. 

Kleurcodes?

Klik op de afbeelding om te lezen wat elke kleur betekent.

Essentiële derden zijn steeds welkom op school!

Vele mensen zijn noodzakelijk om goed onderwijs te realiseren voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften, naast personeel binnen de school, zoals leerkrachten, zorgcoördinator/leerlingbegeleider en directie.

Volgende functies zijn voorbeelden van essentiële derden:

 • CLB
 • Ondersteuners
 • De pedagogische begeleiding
 • Nascholers
 • De leraren in opleiding
 • Vrijwilligers (leesmoeders)
 • Verpleegkundigen

De voorbeelden kunnen uitgebreid worden na risicoanalyse.

Bron 

Wat met PAB-assistenten, therapeuten,…?

Ook assistenten (vrijwillig of PAB), therapeuten, GIO-begeleiders, mobiele begeleiders zijn essentiële derden!

Wie onmisbaar is voor het onderwijs van jouw kind, is een essentiële derde!

Essentiële bijeenkomsten kunnen steeds doorgaan op school!

Bijeenkomsten van die essentieel zijn voor het onderwijs, zoals overleg en vergaderingen.

Deze bijeenkomsten zijn voorbeelden van essentiële bijeenkomsten:

 • Pedagogische studiedagen
 • Personeelsvergaderingen
 • Vakgroepwerking
 • Deliberaties
 • Proclamaties
 • Bevoegde onderhandelingscomités
 • Participatieraden
 • Proportionaliteitsafwegingen
 • Tuchtuitspraken

De voorbeelden kunnen uitgebreid worden na risicoanalyse.

Bron

Wat met overleg met ouders?

In een aantal gevallen kunnen ouders wel op school komen, in basis- en in secundair onderwijs:

 • Wanneer er iets onverwachts gebeurt (bv. plots overlijden).
 • Wanneer ouders ernaar vragen en de school oordeelt dat het beter is om een contact op school te houden. De school laat dan aan de ouders weten waar ze verwacht worden en welke veiligheidsmaatregelen er genomen worden.

Bron

Ook tijdens de eerste golf van Coronabesmettingen kon overleg met ouders op een veilige manier doorgaan in scholen.

Alle leerlingen mogen steeds volle dagen naar school.

Essentiële derden zijn altijd welkom in de klas, zelfs bij code rood.

Vanaf code geel moeten volwassenen afstand houden van elkaar en mondmaskers dragen.

Vanaf code oranje gebeuren essentiële bijeenkomsten zoveel mogelijk digitaal of met extra maatregelen.

Leerlingen eten in klasbubbels vanaf code oranje. buiten spelen hoeft niet in klasbubbels.

Vanaf fase oranje (matig risico) en fase rood (hoog risico) wordt verwacht dat ouders zo weinig mogelijk op school zijn en vb. hun kinderen aan de poort afzetten en weer ophalen. Oudercontacten kunnen digitaal of met de nodige voorzorgen.

 • In niveau geel worden leerlinge 5 dagen op school verwacht.
 • Niveau oranje wordt aangepast voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Deze leerlingen kunnen ook dan 5 dagen naar school.
 • Bij niveau oranje (vanaf 2e graad) en rood, wordt de klas in 2 groepen gesplitst, met vaste plaatsen in de lokalen. De ene week blijft de ene groep thuis en krijgen ze afstandsonderwijs, de volgende week mag de groep naar school; en omgekeerd.
  Kwetsbare leerlingen worden op school uitgenodigd.
 • In niveau geel en oranje dragen volwassenen en leerlingen een mondmasker, ook in de klas. Dit is niet nodig bij pauzes in openlucht of tijdens sportactiviteiten. Bij medische redenen kan een leerling tijdelijk het mondmasker afzetten.
 • Vanaf niveau oranje gebeuren de (lunch-)pauzes met de contactbubbel.
 • Essentiële derden zijn steeds welkom op school.
 • Oudercontacten gebeuren maximaal digitaal of met de nodige veiligheidsvoorschriften.
 • In niveau geel wordt de aanwezigheid van niet-essentiële derden beperkt. Ook de extra-murosactiviteiten worden tijdelijk opgeschort.
 • Observatieactiviteiten, zwemlessen en praktijklessen op verplaatsing gaan enkel bij code rood niet door.
  Stages gaan door, naargelang de regels in de sector.
 • De kleurcode die het pandemieniveau uitdrukt, kan verschillen per gemeente, naargelang het aantal besmettingen.
 • In het secundair onderwijs is het initiatief aan de school om kwetsbare leerlingen uit te nodigen op school indien er overgegaan wordt op afstandsonderwijs. Een kwetsbare  leerling is elke leerling die gebaat is bij fysieke aanwezigheid op de school (omwille van leerstoornis, moeilijke thuissituatie, specifieke onderwijsbehoeften,…) Als ouder kan je de vraag stellen als je dit voor je kind aangewezen vindt, maar het is geen “afdwingbaar recht”.

Zoek je steun om hierover het gesprek aan te gaan op de school van je kind? Contacteer een medewerker van het Steunpunt voor Inclusie.