Corona-update: samen met de school risico inschatten

-update 21 augustus 2020-

Mijn kind, een risicoleerling?

Voor sommige leerlingen is het om medische redenen niet mogelijk om dit schooljaar op school te starten.
De behandelende arts van je kind geeft daarover advies.
Toch heeft je kind dan recht op een onderwijsaanbod. Lees er meer over in een eerder nieuwsbericht.

Ook op afstand is betrokkenheid bij de klas en de vriendjes belangrijk! Met de Circle of Courage geven we inspiratie om samen met de school aan de slag te gaan!

Zijn er vanuit de school twijfels over gezondheidsrisico’s?

Belangrijk is dat “risico” gaat over de risico’s voor de eigen gezondheid van de leerling.
Sciensano publiceerde een overzicht van aandoeningen waarbij een verhoogd gezondheidsrisico is.
De CLB-arts kan de school ondersteunen in hun twijfels.
De behandelende arts van je kind kan uitsluitsel geven.

Voor sommige leerlingen is een vrijstelling voor het dragen van een mondmasker mogelijk:
– op grond van bv. een allergie of ASS.
Bespreek met de school welke stappen jullie reeds hebben ondernomen of nog kunnen ondernemen: bv. een stappenplan maken over hoe je een mondmasker draagt, een afbeelding van een mondmasker zichtbaar plaatsen als herinnering, een dagschema wanneer wel/niet dragen, …
Is het niet haalbaar om het mondmasker te dragen?
Je kind mag niet geweigerd worden op school omdat het zich niet aan alle maatregelen kan houden (afstand, mondmasker, …)! Dit heeft enkel impact op de manier waarop de volwassene zich moet beschermen (bv. chirurgisch mondmasker).

 

Is je kind ziek?

Dan volgt de school de procedure uit de draaiboeken in onderwijs:

  • Hou afstand en vang de leerling in een afzonderlijke ruimte op.
  • Verwittig onmiddellijk de ouders om de leerling te komen ophalen.
  • Ontsmet het lokaal en het materiaal waarmee de leerling in aanraking kwam. Verlucht de ruimte.

Kan een school mijn kind weigeren bij een verkoudheid?

Een aantal symptomen van het coronavirus lopen gelijk aan symptomen bij allergie en hooikoorts, zoals snotteren, niezen, rode ogen en een geïrriteerde keel krijgen.
Bij een corona-infectie zijn er nog andere symptomen, zoals koorts, spierpijn en een algemeen ziektegevoel.

Scholen worden aangeraden om

  • bij ouders te informeren je kind hooikoorts of allergie heeft,
  • en om ouders op voorhand te wijzen dat kinderen die ziek zijn thuis moeten blijven.

 

Heb je vragen, twijfels of bezorgdheden hierrond? Contacteer een medewerker van het Steunpunt voor Inclusie.