Corona-update – ondersteuning op school

De nieuwe Coronamaatregelen voor onderwijs en vrije tijd (o.a. jeugdwerk) raken ouders die kiezen voor inclusie opnieuw hard.
Maatregelen worden gelost en ouders moeten snel schakelen: je informeren, organiseren, aandringen, bruggen slaan, communiceren met betrokkenen, dit alles aan je kind uitleggen,…
Het zorgt voor zorgen en stress.

Vooral de maatregel van 21 maart 2021 over ondersteuners, en in welke omstandigheden zij wel of niet in de klas mogen ondersteunen, komt hard binnen.

Er kwam op 22 maart 2021 een herziening en verduidelijking over

 • welke essentiële derden op school kunnen komen
 • hoe ondersteuners tot en met de paasvakantie kunnen werken

Krijgt je kind hulp en ondersteuning op school van een

 • CLB-medewerker
 • Leerkracht in opleiding
 • Externe praktijkleerkracht
 • Verpleegkundige
 • Therapeut (zoals kinesist, logopedist, ergotherapeut,…)
 • Persoonlijke assistent
 • Personeel van een MFC of revalidatiecentrum
 • Tolken voor doven en slechthorenden

Deze hulp of ondersteuning kan WEL blijven doorgaan.

 

Komt er voor jouw kind een ondersteuner op school, uit een ondersteuningsnetwerk of school voor buitengewoon onderwijs,

dan kan deze ondersteuning WEL op school blijven doorgaan als de ondersteuner ENKEL komt op de school waar jouw kind zit.

Men wil liefst dat ondersteuners op afstand werken (vb. online, via aanleveren werkblaadjes of -materiaal) en slechts in 1 school ter plaatse komen.

Niet elk kind dat ondersteund wordt, zal in de komende weken zijn vertrouwde ondersteuner in de klas krijgen. Jouw school, ondersteuner of ondersteuningsnetwerk zal je hierover informeren.

De maatregelen kan je nalezen op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen

Lees de reactie van een ouder uit onze stuurgroep

“We kregen vandaag het ontstellende nieuws dat ondersteuners niet meer welkom zijn op school. Eén van de nieuwe maatregelen in de bestrijding van het Corona virus, opgelegd door het kabinet onderwijs. Mijn dochter zit in het vierde leerjaar in een gewone school en volgt les met een IAC (individueel aangepast curriculum) wat wil zeggen dat zij voor haar aangepaste leerstof/oefeningen krijgt en dat zij de eindtermen niet moet halen.

Ter ondersteuning van de school, de klasjuf en m’n dochter komt er elke week 5 lestijden een ondersteuner in de klas. Een ondersteuner die kijkt wat er gebeurt op schoolniveau (vb: zijn er uitstappen gepland, moet daar begeleiding voor voorzien worden, moet ze daarop voorbereid worden) en klasniveau (vb: welk WO thema behandelen ze in de klas, hoe zorgen we ervoor dat mijn kind rond hetzelfde thema een aangepast aanbod krijgt). Een ondersteuner die voor zowel mijn dochter, als voor mij (mama), als voor de klasjuf een vertrouwenspersoon is die door haar regelmatige aanwezigheid in de klas en feedback vanuit het thuisfront ervoor zorgt dat het inclusietraject vlot loopt.

Maar bovenal de ondersteuner die mijn dochter met veel liefde, inzet en vertrouwen gidst doorheen haar schoolloopbaan. Die zo goed weet hoe mijn dochter in elkaar zit, weet hoe te motiveren, in te tomen, enthousiasmeren. Die mijn dochter weet op te peppen op een mindere dag, troost als er verdriet is, met haar speelt, mee feest bij elke kleine vooruitgang. Mijn dochter en haar ondersteuner zijn twee handen op één buik. Ik weet echt niet goed hoe ik vanavond het nieuws moet brengen dat de ondersteuner er morgen en overmorgen niet zal zijn voor haar. Dat ze haar plan zal moeten trekken de komende twee weken, dat er geen aangepaste werkblaadjes zullen zijn en dat er twee weken geen spelletjes, mopjes, samen dingen doen met juf L. mogelijk zullen zijn.

Het is ontstellend dat net diè persoon nu onttrokken wordt aan het inclusietraject. Dat net deze o zo belangrijke spilfiguur niet meer lijfelijk aanwezig mag zijn op school. Dat net deze groep, de ondersteuners, uit de lijst van essentiële derden gehaald worden. Terwijl mensen met hetzelfde profiel (mensen die ook op verschillende scholen komen..  dat wél nog mogen? Ik begrijp dat niet, écht niet.

Ook voor de school waar mijn dochter zit, geen evidentie. Want het wil zeggen dat ze bovenop alle regeltjes die er momenteel zijn, ook nog eens die 5 uur extra per week mijn dochter moeten voorzien van aangepast werk, haar begeleiden en opvangen. Er zijn scholen die dan vriendelijk vragen om je kind thuis te houden. Begrijpelijk uiteraard maar niet te begrijpen door een kind dat zijn/haar klasgenootjes wel naar school ziet vertrekken maar zelf niet mag gaan.

Ik, en bij uitbreiding àlle ouders die een kind hebben in een inclusietraject, zijn boos. En verdrietig. En lamgeslagen. Onze kinderen tellen duidelijk niet mee voor wie deze regels opgesteld heeft. Twee weken geleden werd het recht op inclusie opgenomen in de grondwet. Vandaag al wordt het dus met de voeten getreden. We laten het hier niet bij.”

Naast een maatregel over ondersteuning door derden (externen) op school, zijn ook deze maatregelen (nog steeds) van kracht:

 • Mondmaskerplicht voor 5e en 6e leerjaar in de lagere school.
  Je kind hoeft GEEN MONDMASKER te dragen als het omwille van specifieke noden (een beperking, een medische aandoening…), niet haalbaar is.
 • Overleg en oudercontact blijven zoveel mogelijk DIGITAAL doorgaan.
  Essentiële bijeenkomsten die niet digitaal kunnen georganiseerd worden, kunnen zoveel als mogelijk in openlucht doorgaan. Afstand houden en een mondmasker dragen blijven nodig.
 • Men vraagt om ZO WEINIG MOGELIJK klasgroepen te mengen.
  Kinderen met een individueel traject sluiten soms bij verschillende groepen aan. De maatregel verbiedt dit niet, maar raadt wel aan om de komende weken het contact tussen verschillende klasgroepen beperkt te houden.

Voor een volledig overzicht van de maatregelen, lees meer op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen

Elke ervaring die jij wil delen is een meerwaarde!

Opnieuw wordt de veerkracht van ouders op de proef gesteld.
We proberen elkaar te vinden en te versterken!

 • we delen jouw tip, positief voorbeeld,… graag met andere ouders
 • we geven jouw ouderperspectief mee aan de praktijk (ondersteuners, schoolteams)
 • we verwerken je ervaringen in een Coronarapport voor beleidsmedewerkers

Neem dus deel aan onze groepschat,

word lid van de gesloten Facebook-groep voor ouders

of contacteer een medewerker van Steunpunt voor Inclusie