Coronamaatregelen vanaf september 2021

1 september komt stilaan dichterbij. Er zijn nieuwe coronamaatregelen.
Voor ouders van kinderen met specifieke noden in de gewone school zijn de regels rond afstandsonderwijs, mondmaskerplicht, overleg op school en essentiële derden (ondersteuners, PAB-assistenten) superbelangrijk!
 
We vatten even samen hoe de situatie is voor de Vlaamse scholen. Voor het Brussels gewest zijn de maatregelen anders.

Afstandsonderwijs

Wat zegt de regelgeving?

Er is 100% contactonderwijs.

Er gebeurt zoveel mogelijk in buitenlucht.

Wat betekent dit?

Geen afstandsonderwijs meer. Alle leerlingen gaan naar school.

Er wordt van scholen gevraagd om turnlessen, gewone lessen, (lunch)pauzes waar mogelijk buiten te organiseren.

Mondmaskers

Wat zegt de regelgeving?

  • Leerlingen in het basisonderwijs dragen geen mondmasker.
  • Voor het secundair vervalt de mondmaskerplicht binnen de klasruimte, wanneer leerlingen neerzitten. Ook leerkrachten mogen, wanneer leerlingen neerzitten, tijdens het lesgeven in hun eigen klas een mondmasker achterwege laten (vb: tijdens rondlopen in klas, opschrijven aan bord, …). Belangrijk is wel dat er voldoende wordt geventileerd en verlucht.
  • Personeel houdt afstand of draagt een mondmasker in contact met andere volwassenen. Wanneer er neergezeten wordt, is een mondmasker niet nodig.
  • Leerlingen en personeel kunnen (tijdelijk) het mondmasker niet dragen op grond van medische aandoeningen of fysieke of mentale redenen.
  • Ouders houden zich aan de mondmaskerplicht.

Wat betekent dit?

  • In het 5e en 6e leerjaar is een mondmasker niet meer nodig
  • In het middelbaar mogen de maskers af als leerlingen neerzitten in de klas. Er is een mondmaskerplicht op de speelplaats en in de gangen indien geen voldoende afstand kan worden gerespecteerd.  Tijdens sport hoeven mondmaskers niet gedragen te worden.
  • Leerkrachten, directie, ondersteuner,… hoeven geen mondmasker te dragen als ze afstand houden of neerzitten (op afstand).
  • Wie omwille van een beperking, ziekte of mentale redenen geen mondmasker kan dragen, is ook niet verplicht. Ga hierover in gesprek met school.
  • Ouders dragen een mondmasker aan en in de school.

Overleg op school

Wat zegt de regelgeving?

Inschrijvingen, oudercontacten kunnen doorgaan, met mondmasker. Zorg voor duidelijke afspraken en vermijd crowding. Werk waar mogelijk op afspraak.

Wat betekent dit?

Digitaal overleg is niet meer de eerste keuze. Overleg tussen ouders en school kan, als iedereen een mondmasker draagt. Een verkennend gesprek, gesprek bij inschrijving, overleg met zorgcoördinator of leerlingenbegeleider, MDO,… is dus mogelijk.

Essentiële derden

Wat zegt de regelgeving?

Essentiële derden zijn op school toegelaten indien hun aanwezigheid op school noodzakelijk is voor het behalen van de leerplandoelstellingen en in functie van de begeleiding van de leerlingen. Die inschatting maken de onderwijsinstellingen zelf.

Wat betekent dit?

Ondersteuners, therapeuten, assistenten, vrijwilligers,… die op school en in de klas komen om een leerling te ondersteunen zijn toegelaten wanneer zij je kind helpen om leerdoelen te halen. Ook wie jouw kind begeleid is essentieel en mag in de klas en op school zijn.

Er is geen lijst van beroepsgroepen die essentiële derden zijn. Elke school bepaalt dit zelf.
Steunpunt voor Inclusie kan je helpen om het belang van wie jouw kind ondersteunt en begeleidt aan te kaarten op school.

Alles nalezen?

Dat kan via de website van Departement Onderwijs

Wil je meer info of kan je steun gebruiken?

Vraag je je af wat dit in jouw situatie, op jouw school, kan betekenen?

Contacteer een medewerker van Steunpunt voor Inclusie voor info, advies en ondersteuning