Drempels en barrières: rapport van Steunpunt voor Inclusie

Steunpunt voor Inclusie, het project van Ouders voor Inclusie vzw, tracht sinds 2012 ouders van kinderen en jongeren met een beperking te ondersteunen in de realisatie van inclusie voor hun zoon of dochter. Hiervoor krijgen ze de steun vanuit zowel de beleidsdomeinen Gelijke kansen als Onderwijs en vorming van de Vlaamse overheid.

Vanuit de vele vragen van ouders met betrekking tot inclusief onderwijs en de ondersteuning die ze hierbij bieden ligt hun expertise voornamelijk binnen onderwijs. Helaas worden nog steeds heel wat ouders die kiezen voor inclusief onderwijs geconfronteerd met drempels en barrières. Deze moeilijkheden kunnen ervoor zorgen dat een inclusief traject geen makkelijke weg is, waarbij de ouders en kinderen/jongeren met heel wat vragen en onzekerheden te maken krijgen.

Met het rapport willen ze als Steunpunt de voornaamste drempels en barrières schetsen die ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften tegenkomen bij het realiseren van inclusief onderwijs. Het is een registratie van de realiteit waarmee ouders worden geconfronteerd.

rapport-drempels-en-barrieres