GIO-middelen om inclusie te versterken

GIO staat voor Globale Individuele Ondersteuning. Het VAPH stelt GIO-middelen ter beschikking aan RTH-diensten om belangrijke overgangsmomenten te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het instappen in de reguliere kinderopvang of bij de overgang van de kleuterklas naar de lagere school. Bijkomende ondersteuning tijdens deze belangrijke momenten moet inclusie betere kansen geven.

Onderstaande situatie, die door Steunpunt voor Inclusie wordt opgevolgd, illustreert hoe deze ondersteuning concreet kan gemaakt worden.

K. zit in de derde kleuterklas. Volgend jaar wordt de overstap naar het eerste leerjaar gemaakt. Het is al duidelijk dat K. een individueel aangepast curriculum (IAC) zal volgen. Zowel school als ouders willen zich goed voorbereiden.

De competentiebegeleider van de pedagogische begeleidingsdienst is reeds gecontacteerd om de school bij te staan in het vormgeven van een IAC. Ouders denken zelf ook na over individuele doelen voor K., én over bijhorende aanpassingen en ondersteuning.

De mobiele begeleider die al enkele jaren door het gezin onder de arm genomen is om hen te ondersteunen, kan vanuit zijn organisatie GIO-middelen inzetten. Door die middelen kan hij gratis maximaal een 30-tal uren ondersteuning extra bieden (dit zijn 4 RTH-punten op jaarbasis). Die extra tijd kan besteed worden aan het proces dat aan de overstap voorafgaat, en extra omkadering bieden tijdens de eerste maanden in het eerste leerjaar.

Momenteel gaat de extra tijd naar:

  • Met de ouders en school brainstormen over een doelenplan en aanpassingen.
  • Met de ouders verschillende hulpmiddelen zoeken om participatie tijdens de lessen te maximaliseren.
  • Het team van de lagere school een handelingsgerichte introductie te geven op de beperking van K. met tips bruikbaar op de speelplaats, in de refter, …

Volgende jaar zou de extra tijd ook kunnen geïnvesteerd worden in:

  • Extra ondersteuning in de klas in de eerste weken, om iedereen een gerust gevoel te geven bij de start.
  • Extra overlegmomenten met ouders en school, om goed op elkaar af te stemmen.
  • Samen met de leerkracht aanpassingen te knutselen, waarmee de rest van het jaar gewerkt kan worden.
  • Thuis bekijken hoe huiswerk vorm kan krijgen, op maat van het kind

GIO-middelen zijn middelen vanuit Welzijn, niet vanuit Onderwijs.

Voor meer info, surf naar de website van het VAPH:
https://www.vaph.be/globale-individuele-ondersteuning-voor-minderjarigen-gio