Hoe zal volgend schooljaar er uitzien?

Het helpt misschien om volop van de komende vakantie te genieten, als je weet wat je kan verwachten volgend schooljaar.

Het Coronavirus is niet weg, en scholen kregen nieuwe richtlijnen over hoe ze schooljaar 2020-2021 moeten organiseren.

Wat is belangrijke info voor jou als ouder van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften of een beperking?
We vatten het samen!

Wanneer meer informatie beschikbaar is na 18 augustus, zullen we dit hier ook delen.

Kleurcodes?

Klik op de afbeelding om te lezen wat elke kleur betekent.

Essentiële derden?

Naast personeel binnen de school, zoals leerkrachten, zorgcoördinator/leerlingbegeleider en directie, zijn vele mensen noodzakelijk om goed onderwijs te realiseren voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Volgende functies zijn essentieel:

  • de personeelsleden van de ondersteuningsnetwerken,
  • de persoonlijke assistenten (PAB),
  • de verpleegkundigen,
  • de pedagogische begeleiding en het CLB,
  • de leraren in opleiding

Essentiële bijeenkomsten?

Bijeenkomsten van die essentieel zijn voor het onderwijs, zoals overleg en vergaderingen.
Concrete voorbeelden worden aangevuld wanneer de informatie beschikbaar is.

Alle leerlingen mogen steeds volle dagen naar school.

Essentiële derden zijn altijd welkom in de klas, zelfs bij code rood.

Vanaf code geel moeten volwassenen afstand houden van elkaar en mondmaskers dragen.

Vanaf code oranje gebeuren essentiële bijeenkomsten zoveel mogelijk digitaal of met extra maatregelen (hygiëne en afstand).

Bij momenten van verzorging schat men in of mondmaskers nodig zijn (risico-analyse).

Scholen beslissen zelf hoe contact aan de schoolpoort verloopt.

Alle leerlingen mogen steeds volle dagen naar school.

Volwassenen houden afstand van leerlingen en elkaar. Wanneer 1,5m afstand houden niet kan, dragen volwassenen een mondmasker.

Essentiële derden zijn altijd welkom in de klas, zelfs bij code rood.

Vanaf code oranje gebeuren essentiële bijeenkomsten zoveel mogelijk digitaal of met extra maatregelen (hygiëne en afstand).

Bij momenten van verzorging schat men in of mondmaskers nodig zijn (risico-analyse).

Elke school beslist zelf hoe contact aan de schoolpoort verloopt.

Alle leerlingen mogen 5 dagen naar school bij code groen.

Bij code geel komt de hele  klas 4 dagen. Op de 5e dag kunnen kwetsbare leerlingen op school uitgenodigd worden.

Bij code oranje en rood, wordt de klas in 2 groepen gesplitst, met vaste plaatsen in de lokalen. De ene week blijft de ene groep thuis en krijgen ze afstandsonderwijs, de volgende week mag de groep naar school; en omgekeerd.
Kwetsbare leerlingen worden op school uitgenodigd.

Essentiële derden zijn altijd welkom in de klas, zelfs bij code rood. 

Observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing gaan enkel bij code rood niet door.
Stages gaan door, naargelang de regels in de sector.

Vanaf code geel moeten leerlingen en volwassenen afstand houden van elkaar en wanneer dat niet kan gegarandeerd worden mondmaskers dragen.
Indien er medische redenen zijn, mag een leerling het mondmasker tijdelijk afzetten. Bij sport en in openlucht mogen alle leerlingen het mondmasker even afzetten.

Vanaf code oranje gebeuren essentiële bijeenkomsten zoveel mogelijk digitaal of met extra maatregelen (hygiëne en afstand).

Time-out trajecten, NAFT-programma’s,… worden vanaf code oranje zoveel mogelijk digitaal georganiseerd. Enkel wanneer men de leerling anders niet kan bereiken, kan de activiteit met voorzorgsmaatregelen doorgaan.

Zoek je steun om hierover het gesprek aan te gaan op de school van je kind? Contacteer een medewerker van het Steunpunt voor Inclusie.