Ik ben ‘talented’: Jongeren en jongvolwassenen aan het woord over wat werken inclusief maakt

Onder impuls van o.a. Ouders voor Inclusie startte in het schooljaar 2018-2019 de vakgroep Orthopedagogiek (UGent) met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen een kleinschalig project over de transitie van het regulier secundair onderwijs naar inclusief werken voor jongeren die al een inclusief onderwijstraject volg(d)en.

Een centrale vraag in dit project vertrekt bij de jongere zelf: ‘wat wil jij’? De klemtoon komt daarbij te liggen op zowel het willen, als op de jongere met een beperking zelf. Om hierop in te zetten, is het noodzakelijk om de stem van jongeren zelf te zoeken.
Hiervoor werd uitgebreid in gesprek gegaan met hun ouders, die dicht bij hen staan en hen in deze overgang ondersteunen. We zien de stem van beiden als onmisbaar en tegelijk weerklinkt een ander verhaal met andere noden, verlangens, en zorgen bij de verschillende perspectieven.

In deze bijdrage wordt stilgestaan bij het perspectief van de jongvolwassenen zelf.