Kan mijn kind met PAB-assistent heropstarten op school?

Deze vraag is niet zomaar met JA of NEEN te beantwoorden…

We zetten op een rij wat er allemaal meespeelt.

Regelgeving Welzijn

een PAB-assistent wordt aangesteld met middelen vanuit Welzijn (VAPH) en moet zich aan de algemeen geldende maatregelen houden:

 • Zo goed mogelijk 1,5m afstand houden
 • Nies- en handhygiëne respecteren
 • Mondmasker gebruiken bij contact met leerlingen boven 12 jaar en volwassenen
  Lees meer bij het VAPH

Regelgeving Onderwijs

UPDATE 28 mei 2020

Scholen moeten een risico-analyse maken, en die start vanuit de veiligheidsvoorschriften.

 • Kleuteronderwijs:
  • De klasgroep wordt de contactbubbel, zonder maximumaantal leerlingen. Bubbels blijven dezelfde tot het einde van het schooljaar. De bubbel geldt voor binnen- en buitenactiviteiten. Tijdens speeltijden blijven kinderen zo veel mogelijk binnen hun eigen klasgroep spelen.
  • Je moet geen social distancing toepassen.
  • Mondmaskers voor personeelsleden zijn sterk aanbevolen bij contact met andere volwassenen (collega’s, ouders …). Kleuters hoeven geen mondmasker te dragen.

 

 • Lager onderwijs
  • De perimetervoorwaarde van 4 m2 per leerling  vervalt.
  • De volledige klasgroep wordt de contactbubbel, zonder maximumaantal leerlingen. De bubbel blijft dezelfde tot het einde van het schooljaar. Hij geldt voor binnen- en buitenactiviteiten (ook speeltijd).
  • De klasbubbel kan met verschillende volwassenen contact hebben, maar probeer dat in de mate van het mogelijke te beperken.
  • Social distancing blijft wél essentieel tussen leerlingen en leraar, tussen leraren en andere volwassenen.
   • Tussen leraar en leerling moet nog steeds 1,5 m afstand zitten bij het lesgeven.
   • 1,5 m afstand houden blijft belangrijk bij het binnen- en buitengaan van de school en op andere plaatsen waar groepsvorming kan optreden (bv. sanitaire blokken).
  • Handhygiëne blijft heel belangrijk voor leerlingen en personeel.
  • Personeelsleden zijn verplicht om een mondmasker te dragen als ze zich tussen leerlingen door bewegen en bij elk contact met volwassenen. Plexiglas en faceshields gebruiken bij lesgeven vooraan in de klas blijft mogelijk.

 

 • Secundair onderwijs
  • De principes van social distancing en contactbubbels blijven:
   • Plaats leerlingen in een vast klaslokaal en in vaste groepen van maximaal 14 leerlingen.
   • Blijf de oppervlaktenormen van 4 m² per leerling en 8 m² per leraar handhaven.
   • Geef elke leerling een vaste zitplaats. (Enkel voor de praktijk- en kunstvakken maken de leerlingen gebruik van een ander praktijklokaal of atelier.)
  • Regelmatig handen wassen blijft essentieel.
  • Zowel personeelsleden als leerlingen dragen verplicht een mondmasker.

PAB-assistenten volgen de regels voor personeelsleden/andere volwassenen.
Zij zijn noodzakelijke derden.

In de meeste gevallen werken kinderen die met een PAB-assistent naar school gaan ook samen met een ondersteuner uit het ondersteuningsnetwerk. Algemeen geldt dat ondersteuners:

 • Essentiële derden zijn (net als de leraren in opleiding, de pedagogische begeleiding en het CLB)
 • Indien mogelijk digitaal of telefonisch ondersteunen.
 • Tijdens fysieke contacten zoveel als mogelijk dezelfde leerling(en)/leerkrachten blijven opvolgen.

Meer lezen over de heropstart Onderwijs

Recht op redelijke aanpassingen

De aanwezigheid van een PAB-assistent is een vorm van een redelijke aanpassing: een middel om tegemoet te komen aan de drempels die een leerling omwille van zijn beperking ondervindt. Een middel om te kunnen deelnemen aan onderwijs.
Dit vervalt niet tijdens de Corona-maatregelen!
Neem mee in je overleg met school dat een PAB-assistent net kan helpen om de veiligheidsvoorschriften mee op te volgen en te realiseren in de klas!

Meer lezen kan in onze 10 suggesties aan het onderwijsbeleid, o.a. over assistentie in de klas.
Meer weten over het recht op redelijke aanpassingen kan bij Unia.

Specifieke situatie van uw kind

 • Heeft uw kind een verhoogd gezondheidsrisico, en kan het (nog) niet mee opstarten vanaf 18 mei?
  De school moet via afstandsonderwijs een verder aanbod voorzien.
  Neem contact met de behandelende arts van uw kind en bekijk of een attest aangewezen is.
  Contacteer school en CLB om goede afspraken te maken over leren op afstand.
  TOAH-uren kunnen een oplossing bieden! Lees meer in dit nieuwsbericht.
 • Maakt u zich zorgen of uw kind (uit het secundair) goed om kan met het behouden van anderhalve meter afstand?
  Bespreek je zorg met de betrokkenen (leerkracht, ondersteuner, zorgcoördinator/leerlingbegeleider, CLB-medewerker, CLB-arts,…)
  Denk na over wat jouw kind kan helpen, vb. zichtbaar maken wat mag via foto’s, picto’s, tape op de grond, de opstelling van het meubilair,...
  Bespreek of alternatieven mogelijk zijn, vb. het dragen van een mondmasker (zoals leerkracht, leerlingen secundair,…). Bekijk samen met de leerkracht om de aanpassingen met heel de groep te doen.
  De PAB-assistent kan een grote hulp zijn om je kind, en ook medeleerlingen, te helpen zich aan de regels te houden!

En uiteindelijk?

Ga in overleg met school maak samen een risico-analyse en een beslissing.
Bekijk samen :

 • wat kan,
 • wat er nodig is van alle betrokkenen
 • en wanneer dit kan starten.

Neem ook mee wat allemaal wel kan en goed zit!

Een voorbeeld

Een ouder vertelt…

Gisteren hebben we met de directie gesproken en het blijkt nog niet haalbaar te zijn met de huidige strenge regels om X naar school te doen. Ze gaan de klas nu in 2-en delen, maar als er een assistent mee gaat dan kunnen ze de klas ook in 3-en delen, dat is op zich geen probleem.

Maar de 1,5m regel, het feit dat ze maar hele kort pauzes mogen hebben, in de klas eten, geen materiaal van de klas mogen gebruiken, er geen uitwisseling van materiaal mag plaatsvinden en de kinderen allemaal een vast leslokaal moeten hebben, maakt dat het voor X geen meerwaarde gaat hebben om naar school te gaan. Ze zal nauwelijks in de gelegenheid zijn om sociale contacten te hebben. Als X speelt is dat dichtbij de andere kinderen, en ze heeft niet genoeg aan 15 minuten speeltijd.

We gaan eind mei samen opnieuw evalueren, kijken of er wat regels zijn versoepeld. Inmiddels weten de juffen dan ook praktisch hoe het loopt met de rest van de klas en hoe het kan werken met X er bij.

Ondertussen komt de ene assistent weer thuis vanaf 15/5 en vanaf de week daarna een ochtend in de week de andere assistent, zo gaan we het aanpakken totdat de situatie weer redelijk normaal is.

 

We zien dat ouders dus een eigen risico-analyse maken, in functie van hun kind, en met de directie in overleg gaan.
Kan je onze steun hiervoor gebruiken? Neem contact op met een medewerker!