Nieuw in schooljaar 2020-2021

Er zijn een aantal nieuwe regels binnen Onderwijs dit schooljaar.

Wat zijn gevolgen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften of een beperking die inclusief onderwijs volgen?
Waar moet je als ouder op letten?

We maakten een kort overzicht!

We pluizen verder uit wat de impact van een aantal wijzigingen zal zijn. Een update volgt!

Leerplicht op 5 jaar

Kinderen zijn nu vanaf 5 jaar leerplichtig. In vele gevallen vanaf de 3e kleuterklas.

Bekijk het filmpje met alle info!

Is je vijfjarig kind vaak afwezig?

Sommige kleuters volgen veel therapie of revalidatie tijdens de schooluren, en zijn vaker afwezig.
Overleg met de directeur van je school!
De directie mag flexibel zijn en bepaalde afwezigheden als aanvaardbaar beschouwen.

Dit jaar naar het 1e middelbaar?

Inschrijven zonder getuigschrift lager onderwijs in 1A kan met akkoord van ouders en school.

Inschrijven met getuigschrift in 1B kan met akkoord van ouders en school.

Bekijk het filmpje!

Wat betekent dit bij het inschrijven?

Heb je een telefonisch gesprek, video-gesprek of overleg met voldoende afstand met de school bij inschrijving?

 • Weet dan dat deze uitzondering mogelijk is dit schooljaar.
 • Vraag dat de school je uitlegt waarin 1A of 1B verschillen.
 • Denk samen na welke richting de meeste kansen biedt voor jouw kind, op vlak van leren en meedoen in de klas.

Wat is een Gemotiveerd Verslag?

Als je kind meer aanpassingen en ondersteuning nodig heeft dan de leerkracht en school zelf kunnen bieden, kan de vraag aan het CLB worden gesteld om een gemotiveerd verslag op te stellen. Dan pas kan de school hulp vragen van een ondersteuner uit een ondersteuningsnetwerk of school buitengewoon onderwijs.

Wat verandert bij de opmaak van een Gemotiveerd Verslag?

 1. CLB-medewerkers maken een handelingsgericht advies, geen uitgebreid verslag.
 2. Het advies wordt geregistreerd in het CLB-dossier van de leerling, net als elke actie die een CLB-medewerker reeds heeft ondernomen in het handelingsgericht traject.
 3. De directeur van het CLB hoeft geen handtekening meer te plaatsen bij de opmaak het advies. Ook ouders hoeven geen handtekening meer te plaatsen bij de opmaak van het advies.

 

Wat verandert niet bij de opmaak van een Gemotiveerd Verslag?

 1. Het handelingsgericht traject dat een CLB-medewerker met school, ouders en leerling aflegt, moet nog steeds aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen.
  Je moet als ouder zicht hebben op wat de CLB-medewerker doet: observaties, test afnemen, overleg met school,…
  Je moet als ouder gevraagd worden om jouw perspectief: wat denk jij dat zal werken, wat heeft je kind nodig, hoe leert je kind het best,…? Ook de leerling moet zo goed als kan betrokken worden.
  Er moet overleg zijn waarbij alle betrokkenen samen bespreken wat nodig is.
 2. Je moet als ouder geïnformeerd worden over het uiteindelijke advies dat de CLB-medewerker formuleert en over hoe en wanneer het ondersteuningsnetwerk een antwoord zal bieden op de vraag om ondersteuning.

Meer weten?

Hoe krijg ik bij CLB toegang tot het multidisciplinair dossier van mijn kind? Lees meer bij onze veelgestelde vragen

Deel gerust je vragen, zorgen of ervaringen met Ouders voor Inclusie of een medewerker van Steunpunt vor Inclusie!

Tijdelijk Verslag?

Bekijk het filmpje en lees meer over een tijdelijk verslag.

Waar kan je als ouder op letten?

Indien je kind eind vorig schooljaar een tijdelijk verslag kreeg, moet dat in de loop van dit schooljaar omgezet worden in een definitief verslag (of wanneer blijkt dat het gemeenschappelijk curriculum toch haalbaar is, naar een Gemotiveerd Verslag).
Spreek je CLB-medewerker aan om dit samen te bekijken.

Wat is Zorgtijdgarantie?

Het aantal ondersteuningsvragen vanuit scholen blijft stijgen. Er is meer zorgtijd nodig voor de ondersteuningsnetwerken.

Daarom verhogen de gegarandeerde omkadering en de werkingsmiddelen. Dit biedt de kans om extra ondersteuners in te zetten.

Bekijk het filmpje!

 

Waar kan ik als ouder op letten?

De bijkomende middelen geven kansen aan de ondersteuningsnetwerken.
Zij bekijken hoe ze die inzetten: meer ondersteuningstijd per leerling, meer ondersteuningsvragen beantwoorden,…

De vraag om ondersteuning moet nog steeds door de school gesteld worden.
Daarvoor is een Gemotiveerd Verslag nodig (zie hierboven).
Je kan als ouder de school en/of CLB aanspreken als je denkt dat jouw kind meer ondersteuning en aanpassingen nodig heeft dan de school kan bieden.

Ondersteuners die met de nieuwe middelen worden aangeworven moeten zowel leerlingen in de klas ondersteunen, als leerkrachten en school ondersteunen.
De ondersteuning moet steeds voelbaar zijn tot op de klasvloer.
Ouders moeten betrokken worden in hoe ondersteuners werken met jouw kind en op jouw school.