Wat is een tijdelijk verslag?

Een tijdelijk verslag kan enkel worden opgemaakt indien er geen ‘tijdige’ diagnose kan gesteld worden omwille van de Coronamaatregelen. Dit Men kon bijvoorbeeld geen extra observaties doen, extra aanpassingen uittesten en/of externe diensten inschakelen om onderzoeken te doen en een diagnose te stellen.

Het doel van dit tijdelijk verslag is om er voor te zorgen dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die nog geen verslag hebben ondanks deze woelige Coronatijden toch vlot kunnen starten op 1 september 2020.

Bekijk ons filmpje voor meer uitleg of leer hieronder verder.

 

Een tijdelijk verslag kan niet zomaar…

Je hebt reeds een aantal stappen met je CLB-medewerker doorlopen.

Je hebt met je CLB-medewerker reeds een aantal stappen doorlopen, zoals:

 • Meestal heeft je kind reeds een gemotiveerd verslag of krijgt al ondersteuning in de klas
 • De opmaak van een verslag komt niet uit de lucht vallen: voor 13 maart (start Coronamaatregelen) was er reeds sprake om een verslag op te maken.
 • Het tijdelijk verslag wordt gemaakt in overleg met jou en de school. Ben je niet akkoord met de inhoud van het tijdelijk verslag? Dan kan je in beroep gaan via je CLB of de Vlaamse Bemiddelingscommissie. 
 • Je krijgt de keuze tussen inclusief onderwijs (met een IAC: individueel aangepast curriculum) en buitengewoon onderwijs.

 

Checklist: waar moet ik op letten als ouder?

 • Heb je duidelijkheid over alle stappen (hierboven opgesomd) die reeds werden gezet?
 • Heb je het gevoel dat de manier waarop dit gebeurt juist verloopt? Voel je jou als ouder voldoende betrokken bij de opmaak van het verslag? Zijn alle tussenstappen voor de opmaak van een verslag voor jou gekend?
 • Krijg je de keuze tussen inschrijven in buitengewoon onderwijs en inclusief onderwijs? CLB moet je daarover inlichten.
 • Krijg je voldoende en duidelijke informatie over de impact van een verslag op de inschrijving en het behalen van een diploma voor je kind?
  • Weet je bijvoorbeeld dat de huidige school een proportionaliteitsafweging moet doen, of een eventuele nieuwe school je kind zal inschrijven onder ontbindende voorwaarde?
   Klinkt dit als Chinees voor jou, laat je dan zeker informeren door het CLB. Het is belangrijk dat zij jou hierover goed informeren en ondersteunen waar je dit wenst.  Of lees meer hierover bij onze veelgestelde vragen.
 • Het tijdelijk verslag is geldig in het schooljaar 2020-2021. Het moet in dat schooljaar omgezet worden in een definitief verslag, of terug omgezet worden in een gemotiveerd verslag. Wanneer het tijdelijk verslag niet is omgezet, vervalt het op 1 september 2021. Hou je CLB-medewerker wakker om dit op te volgen!

We zijn ons er van bewust dat dit veel informatie is en dat je wellicht vragen hebt over de situatie van jouw kind. Aarzel niet en contacteer een medewerker van het Steunpunt voor Inclusie. 

Meer weten?

Meer informatie over inschrijven in het gewoon onderwijs met een verslag? bekijk ons ABC en de veelgestelde vragen over een Individueel Aangepast Curriculum.

Wil je inspiratie over hoe inclusief onderwijs er kan uitzien? Bekijk onze filmpjes #doegewoon en lees inspirerende verhalen.