Evaluatie: hoe beslist men over volgend schooljaar?

Dit schooljaar werd grondig verstoord door het Coronavirus en de maatregelen.
Er is een nooddecreet dat regelt hoe evaluatie nu moet gebeuren.

Het schoolreglement geeft duidelijkheid over hoe de evaluatie van leerlingen gebeurt.
Evaluatie zal nu anders verlopen dan beschreven. De school moet jullie duidelijk informeren.

Bekijk ons filmpje of lees hieronder verder.

1. De wijze van evaluatie zal in de meeste scholen nu anders verlopen.

Ouders moeten hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden.
Anders?

  • Minder toetsen of examens.
   • In lager onderwijs les tot 30 juni
   • In secundair onderwijs enkel laatste week van juni examens of graadevaluaties
  • Andere soort toets of examen.
  • Gevalideerde proeven zijn niet verplicht dit schooljaar
  • Ook nu heeft je kind recht op redelijke aanpassingen bij toetsen/examens!

2. Ben je bezorgd over hoe dit bij jouw kind zal verlopen?

Bespreek dit met de leerkracht of klastitularis.
Als je kind al een moeilijk parcours had in het eerste deel van het schooljaar, moet men je kunnen zeggen wat de mogelijke eindevaluatie kan zijn, en wat nodig is om een beslissing te kunnen nemen.

3. Deliberatie

Deliberatie is de afweging van de klassenraad of een leerling mag overgaan naar een volgend leerjaar. Men adviseert scholen om leerlingen waar mogelijk het voordeel van de twijfel te geven.

Anders?

 • Toetsresultaten uit de drie weken vóór de paasvakantie en de periode van pre-teaching worden enkel in het voordeel van de leerling gebruikt.
 • Scholen zijn extra transparant en duidelijk over de motivering van de beslissing eind juni.
 • Scholen geven vakantietaken, bijkomende proeven, herexamens, inhaalstages,… om bijkomende informatie te verzamelen in geval van twijfel.

4. Oudercontact

Een klassiek oudercontact, waarop ouders de evaluatie-informatie en -beslissing meegedeeld krijgen, mag anders georganiseerd worden.

Anders?

 • Scholen krijgen de tijd tot 7 juli om de beslissing aan de ouders mee te delen over het getuigschrift lager onderwijs of de beslissing na deliberatie.
 • De veiligheidsmaatregelen moeten in acht genomen worden om oudercontacten vorm te geven.

5. In beroep gaan

De manier waarop u in beroep kan gaan tegen de evaluatiebeslissing kan een andere vorm of termijn krijgen.

Anders?

  • De termijn schuift mee op wanneer de beslissing op een ander moment wordt meegedeeld.
  • De veiligheidsmaatregelen moeten in acht genomen worden.

Meer weten?

Departement Onderwijs geeft richtlijnen over evaluatie in Coronatijden.

Vragen of steun nodig? Contacteer een medewerker van Steunpunt voor Inclusie!