Opnieuw afstandsonderwijs voor 2e en 3e graad secundair: welke handvaten halen we opnieuw boven?

2e en 3e graad secundair onderwijs schakelen over naar 50 % afstandsonderwijs vanaf 16 november 2020.
Belangrijk!
Wij zien mogelijkheden in deze richtlijn: “Scholen organiseren contactonderwijs voor de meest kwetsbare leerlingen, net zoals voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs OV1 en OV2.”
Heeft jouw kind met specifieke onderwijsbehoeften in een inclusief traject, nood aan meer dan 50% contactonderwijs? Ga zeker het gesprek aan met de school!
Kleuteronderwijs, lager onderwijs en 1e graad secundair kunnen voltijds naar school blijven gaan.
 

Wat leerden we uit de vorige periode van afstandsonderwijs?

 1. Gemaakte afspraken over hoe je kind ondersteund wordt om te leren, kunnen blijven gelden!
  We delen de verantwoordelijkheid: school, ondersteuning, ouder, externe hulp, CLB,… ook nu.
  Is een leerkracht verantwoordelijk om cursusmateriaal tijdig te bezorgen? Dan kan dit nu ook de afspraak blijven.
  Maakt de ondersteuner stappenplannen en aangepaste toetsen? Dit kan nu ook de afspraak zijn.
  Lees het verhaal van Hilde ter inspiratie!
 2. Het recht op redelijke aanpassingen blijft!
  De aanpassingen zullen mogelijk anders vorm krijgen, maar je kind heeft recht om in deze omstandigheden aanpassingen te krijgen die tegemoet komen aan zijn of haar specifieke onderwijsbehoeften.
  Het blijft een gedeelde verantwoordelijkheid: school, ouders,… samen.
  Lees hier meer over onze online infosessie over redelijke aanpassingen op 12/11/2020.
 3. Ondersteuners, assistenten, therapeuten,… zijn essentiële derden en dus welkom op school!
  Essentiële derden zijn externe medewerkers die essentieel zijn voor een goede werking van de school.
  Ze krijgen in elke fase toegang tot de school voor de taken die ze moeten uitvoeren en die niet eenvoudig op afstand kunnen. Essentiële derden leven alle veiligheidsmaatregelen na die gelden voor de volledige samenleving.
  Bron: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen 
 4. Samenwerking is een sleutel tot succesvolle inclusietrajecten, open communicatie is daarin belangrijk, ook nu!
  Overlegmomenten en oudercontacten zijn daar voorbeelden van!
  Fysieke overlegmomenten worden vermeden bij code oranje, maar weet dat essentiële bijeenkomsten mogen doorgaan, zoals gesprekken met ouders waarvoor telefonische of digitale communicatie niet wenselijk of niet mogelijk is (bv. omwille van complexiteit of gevoeligheid van het onderwerp, taalproblematiek).
  Bron: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen 

Aarzel niet om je ervaringen of zorgen met ons te delen

Contacteer Ouders voor Inclusie of een medewerker van het Steunpunt voor Inclusie als je ondersteuning zoekt bij bovenstaande zaken!