Overzicht activiteiten najaar 2021

Ouders voor Inclusie en Steunpunt voor Inclusie stellen fier het aanbod aan activiteiten dit najaar voor!

Stip aan in je agenda!

Digitale ontmoetingsavonden zijn voorbehouden voor ouders.

In de online infosessies verwelkomen we graag ouders en professionals die samenwerken.

Op onze live inclusiedag zien we graag ouders, netwerk, professionals met een hart voor inclusie terug!

Overzicht

20 september ’21           Boostersessie rond Participatie en Ondersteuning

29 september ’21           Het Leersteundecreet: wat en hoe?  i.s.m. Gezin en Handicap

4 oktober ‘ 21                  Boostersessie rond Inclusief leven

14 oktober ‘ 21                Digitale ontmoetingsavond (Limburg – Leuven)

18 oktober ’21                 Digitale ontmoetingsavond (Antwerpen)

20 oktober ’21                Digitale ontmoetingsavond (Oost/ West Vlaanderen)

26 oktober ‘ 21               Workshop Jobcrafting & carving on the spot

8 november ’21              Redelijke aanpassingen vanuit een inclusieve bril

24 november ‘ 21           Digitale ontmoetingsavond (Limburg – Leuven)

30 november ’21            Digitale ontmoetingsavond (Antwerpen)

2 december ’21              Digitale ontmoetingsavond (Oost-West Vlaanderen)

Januari ’22                      Workshop Bewegende portretten: sterktegerichte beeldvorming met aandacht voor wisselwerking

18 januari ‘ 22                 Digitale ontmoetingsavond (Limburg – Leuven)

20 januari  ’22                 Digitale ontmoetingsavond (Antwerpen)

26 januari ’22                  Digitale ontmoetingsavond (Oost-West Vlaanderen)

3 februari ’22                  Flexibele leerprocessen

Februari ‘ 22                    Workshop Dragend netwerk opzetten

12 Maart ‘ 22                   Inclusiedag (Leuven)

Maart ‘ 22                        Positie van ouders binnen inclusie

April ’22                           Aan de slag met de noden verborgen in gedrag