Perspectieven op redelijke aanpassingen in beeld

Wat betekenen “redelijke aanpassingen” voor ouders, voor leerlingen?

Studenten 2e Bachelor Pedagogische Wetenschappen van UGent gingen voor het opleidingsonderdeel Diversiteit en Inclusie in gesprek met ouders en leerlingen/studenten over redelijke aanpassingen op school, in hun vrije tijd,…

Ze brengen in beelden naar voor wat mensen nodig hebben, wat moeilijk loopt, hoe de zoektocht naar redelijke aanpassingen ervaren wordt.

Wil je meer weten over redelijke aanpassingen?
Bekijk onze kortstrip over wat ouders nodig hebben om tot redelijke aanpassingen te komen voor hun kind,
of lees meer in het ABC.