Resultaten bevraging nieuw ondersteuningsmodel

Naar aanleiding van de vele vragen in verband met het nieuw ondersteuningsmodel in september 2017, heeft Steunpunt voor Inclusie samen met Ouders voor Inclusie een bevraging opgesteld om een ruimere kijk te krijgen op de invoering ervan.

De bevraging is verspreid via de elektronische nieuwsbrief van Steunpunt voor Inclusie, website van Ouders voor Inclusie, facebookpagina van Ouders voor Inclusie en verschillende partnerorganisaties. De bevraging was gericht naar ouders van (een) kind(eren) met specifieke onderwijsbehoeften die school lopen in het gewoon onderwijs en opengesteld van 25 september 2017 tot en met 8 oktober 2017. Ondertussen zijn de resultaten binnen en verwerkt in een tussentijds rapport. Dit tussentijds rapport vormt de basis, de leidraad voor de gesprekken tijdens de ‘Ronde van Vlaanderen’ die in de verschillende Vlaamse provincies zullen doorgaan.

Op deze infoavonden willen we naast het aanbieden van informatie, graag ook ouders een ‘stem’ geven. Wat zijn jouw ervaringen, wensen en verwachtingen van het nieuwe ondersteuningsmodel? Kom zeker langs en deel ze met ons en andere ouders, want jouw stem telt!

Het tussentijds rapport werd intussen voorgelegd en besproken met zowel het kabinet als departement Onderwijs en vorming. In deze ontmoeting werd meegedeeld dat onze resultaten mee opgenomen zullen worden in hun monitoringsrapport dat zal verschijnen rond 1 december 2017. Na afloop van de ‘Ronde van Vlaanderen’ zullen wij ons tussentijds rapport vervolledigen en opnieuw aanbieden aan het kabinet en departement. Daarnaast zal het gehele rapport ter beschikking worden gesteld via de website. Dus wenst u nog uw stem te laten horen: u bent meer dan welkom.