Update Onderwijs: ondersteuning, geen weigeringen, essentiële derden en recht op redelijke aanpassingen

In vraag en antwoord geeft Departement Onderwijs informatie over de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Leerlingen met een beperking die inclusief onderwijs volgen, volgen dezelfde flow als hun medeleerlingen

Wij onthouden…

Ondersteuner

 • De kerntaak van ondersteuners is ondersteuning bieden aan schoolteams, leerkrachten en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en zij moeten deze taak volledig opnemen.
 • Komt de leerling naar school/blijft de leerling in de opvang:
   • Indien ondersteuners,  de coördinator en de ondersteunde school dit nodig achten, kan  de ondersteuner IN de school ondersteuning bieden.
   • In het lokaal overleg wordt bekeken hoeveel verschillende scholen per ondersteuner worden toegewezen.
   • Ouders en leerlingen moeten betrokken worden in dit proces.
 • Voor leerlingen die nog niet naar school kunnen, blijft het recht op onderwijs en ondersteuning behouden. Ondersteuners of hun leraren zetten de ondersteuning online of via de telefoon verder. De ondersteuner bepaalt samen met de leerkracht, de leerling en zijn ouders hoe de ondersteuning vorm krijgt.

Recht op redelijke aanpassingen

 • Leerlingen blijven recht hebben op redelijke aanpassingen.
 • Mogelijks zijn in de nieuwe situatie andere of bijkomende redelijke aanpassingen nodig. Ook hier kan een ondersteuner bij helpen.

Geen weigering

 • Het gebruik van een rolstoel of de nood aan hulp omwille van een beperking is geen reden om een leerling te weigeren op school.  Social distancing blijft de norm, maar als nabijheid noodzakelijk is moeten gewoon extra voorzorgsmaatregelen genomen worden.
 • Ook leerlingen die omwille van hun beperking zich niet aan de veiligheidsvoorschriften kunnen houden, zijn welkom op school. De school moet de nodige beschermingsmaatregelen voorzien en het mogelijk maken om de veiligheid en het recht op onderwijs te blijven garanderen.

Essentiële derden

 • Essentiële derden krijgen wel toegang tot de school voor de taken die ze moeten uitvoeren en die niet eenvoudig op afstand kunnen.
 • Essentiële derden zijn externe medewerkers die essentieel zijn voor een goede werking van de school.
 • Essentiële derden zijn bijvoorbeeld ondersteuners van ondersteuningsnetwerken en BuO-scholen, CLB-medewerkers, pedagogisch begeleiders die de school ondersteunen en bijstaan, leraren in opleiding, alsook persoonlijk assistenten, verplegend personeel, therapeuten of personeelsleden van een MFC of revalidatiecentrum.

Hoe loopt dat bij jou?

Aarzel niet om je verhaal te doen of vraag te stellen bij een medewerker van Steunpunt voor Inclusie!