Wat na het secundair onderwijs? Dromen buiten de lijntjes: Kansmakers voor de reguliere arbeidsmarkt

Vanuit een vraag van Ouders voor Inclusie  ging de vakgroep Orthopedagogiek (Hanne Vandenbusshe, Matthias Van Raemdonck en Elisabeth De Schauwer) 2 jaar geleden in gesprek met de  Provincie Oost-Vlaanderen om gezamenlijk een project op te zetten rond de transitie van inclusief secundair onderwijs naar de arbeidsmarkt.

Veel ouders zitten namelijk met vragen over:

“Wat na het inclusief onderwijs?”

“Hoe kunnen we een inclusief traject verder vormgeven na school?”

In het eerste projectjaar stond vooral de stem van leerlingen en ouders centraal en gingen Hanne, Matthias en Elisabeth  intensief op pad met een aantal jongeren. Hieruit, alsook de gesprekken met  ouders en jongeren kwam naar voor de jongeren hoe belangrijk het is om hier een gedeeld samenverhaal van te maken.  Dat het vaak opnieuw pionierswerk is en voor veel ouders en jongeren ook hier nieuwe uitdagingen met zich meebrengt.  Hoe belangrijk het is voor jongeren om vanuit hun talenten en interesses te vertrekken om hun pad samen verder vorm te geven en hoe belangrijk ze het vinden om hier eigenaar van te blijven.

In functie van de transitie kwam hieruit voort dat er vooral een nood is aan:

  • transparantie en communicatie over de verwachtingen op school en ifv een stage
  • overzicht van mogelijke stappen na school
  • transitiebegeleiding om de brug te maken naar werken
  • doelgericht werken met de jongere, ook als hij/zij een IAC volgt
  • mee zoeken en delen van verantwoordelijkheid zowel in de stage als in het proces onmiddellijk na school

Vanuit deze bevindingen zijn in het tweede projectjaar  verschillende onderwijspartners (CLB-medewerkers, pedagogisch begeleiders en ondersteuners uit ondersteuningsnetwerken) bevraagd om mee op zoek te gaan naar continuïteit en transitiefiguren die hier een rol in kunnen spelen. Een interactieve webinar werd opgezet om resultaten terug te koppelen en verdere uitwisseling te bekomen. Wat blijkt, samenwerking blijkt ook hier dé sleutel, al wordt de invulling nog complexer.

Individuele transitieplannen Begeleiding bij de overstap van school naar werk, EADSNE, 2006, p. 35

Herbekijk de webinar of bekijk de presentatie.

Wens je graag nog meer info of heb je vragen, neem dan contact op met Hanne Vandenbussche (Hanne.vandenbussche@ugent.be)

In samenwerking en met dank aan de vakgroep Orthopedagogiek van de UGent en de Provincie Oost-Vlaanderen in het bijzonder Nele Caljon.