Corona-ouderschapsverlof – Hoe zit dat juist?

Voor wie?

 • (beide) ouders, adoptieouders, pleegouders
 • van kinderen onder 12
 • en/of kinderen met een beperking
  •  geen leeftijdsgrens als een kind of volwassene  opgevangen wordt door zijn ouders indien hij geniet van erkende intramurale of extramurale dienstverlening, zoals PAB, PVB, MFC.
  • voor andere kinderen met een handicap, ligt de leeftijdsgrens op 21 jaar.

Wat is het?

 • Een uitbreiding van ouderschapsverlof
 • in akkoord met je werkgever
 • je werk verminderen met  1/5 of 1/2
 • om de opvang van je kind(eren) te kunnen combineren met werk
 • in mei en juni 2020
 • met een (bruto)onderbrekingsuitkering die iets hoger is dan het gewone ouderschapsverlof (25% meer).

Voor werknemers die…

 • die ten minste 1 maand verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met hun werkgever
 •  voltijds of tot 75% werken.

Hoe aanvragen?

 • Breng je werkgever 3 werkdagen vooraf op de hoogte . Een kortere termijn kan in onderling akkoord overeengekomen worden.
 • Je kan dit verlof opnemen in een doorlopende periode,  in maanden of weken, al dan niet opeenvolgend.
 • De werknemers die momenteel een gewoon ouderschapsverlof opnemen, kunnen hun lopend verlof omzetten in een corona-ouderschapsverlof.

Meer info bij de RVA, vakbondsorganisatie of je werkgever.