Einde schooljaar… Tips van het Steunpunt

We naderen het einde van het schooljaar. Voor vele ouders betekent dit samen met de kinderen aftellen naar een welverdiende vakantie na 10 maanden inspanning. Helaas verloopt dit niet voor iedereen even zorgeloos en bezorgt het einde van het schooljaar veel ouders bijkomende stress.
Mensen vragen zich af of het eindoverleg positief zal zijn; of er zal aangestuurd worden op een wijziging van het verslag; of hun kind zal mogen overgaan naar het volgende leerjaar; of het overleg met het nieuwe team vlot zal verlopen; of zij zullen mogen blijven op de huidige school…

Terechte bezorgdheden, die best zo goed mogelijk uitgeklaard worden. Daarom geeft het Steunpunt voor Inclusie enkele tips mee.

Begin op tijd met zoeken naar een school waar je je goed voelt.

Door veel verschillende omstandigheden kan het zijn dat je een school zoekt. Je zet je eerste stappen in het kleuteronderwijs; je bent verhuisd naar een andere gemeente; je inschrijving is ontbonden op de vorige school; of je maakt de overgang naar het secundair onderwijs. Begin met een lijstje te maken van scholen in je buurt die je aanspreken en neem telefonisch contact op om eens te kunnen langsgaan. Het inschrijvingsrecht geldt voor alle kinderen, met of zonder beperking. In de brochure van Unia vind je alvast wat meer informatie.

 

Ga in gesprek, klaar onduidelijkheden uit en zoek naar mogelijkheden.

We nemen vaak van elkaar vaak aan dat we begrepen hebben wat de ander bedoelt. Dit leidt tot heel wat misverstanden. Hieronder twee voorbeelden die tot misverstanden leiden.

“Het is niet altijd gemakkelijk.”

Kan je daar een voorbeeld van geven? – Wanneer is het niet gemakkelijk? – Voor wie is het niet gemakkelijk? – Wat maakt het moeilijk voor jou? – Wanneer gaat het wel goed? – Wat zou jou kunnen helpen?

“Hij maakt niet voldoende vorderingen.”

Wat zijn de doelen die hij zou moeten behalen? Zijn deze doelen voldoende SMART*? –  Wat lukt wel? – Wanneer lukt het wel? – Welke drempels en barrières liggen voor hem in de weg om dit te kunnen? – Welke aanpassingen zijn er toegepast om deze drempels te kunnen overwinnen? – Hoe evalueren we de deze aanpassingen? – Hoe zullen we deze aanpassingen bijsturen?

Vraag aan het begin van het overleg wie er verslag maakt en vraag om een kopie van dit verslag. Zo worden gemaakte afspraken vastgezet op een gedeeld document.

Wees goed geïnformeerd.

Scholen en ouders bewegen zich binnen een rechtenkader en zolang een leerling zich met de stroom mee beweegt is er weinig behoefte om alle details van dit kader goed te kennen. Wanneer het ingewikkelder wordt kan het goed zijn om alles eens goed uit te pluizen en hier gericht ondersteuning in te vragen. Hiervoor kan je terecht bij een Steunpuntmedewerker die afhankelijk van je vraag je zelf verder kan ondersteunen of je in de juiste richting zet.
Soms zijn ook professionals zelf niet goed geïnformeerd. Wanneer je dit zou vermoeden kan een gesprek met een Steunpuntmedewerker duidelijkheid brengen voor zowel de school als de ouders.

Maak een afspraak voor de startvergadering volgend schooljaar.

Goed begonnen is half gewonnen. Maak een afspraak om tegen het einde van de zomervakantie of aan het begin van het schooljaar al samen te komen zodat de doelstellingen en redelijke aanpassingen van in het begin van het schooljaar duidelijk zijn.

Neem tijdig contact met een Steunpuntmedewerker.

Steunpunt voor Inclusie ondersteunt ouders door hen de juiste informatie te bezorgen die voor hen belangrijk is. Indien nodig gaat de ondersteuning verder en kan er een korte coaching of ondersteuning bij schoolgesprekken geregeld worden.

*Specfiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden