Inclusie is meer dan alleen inclusief onderwijs!

Inclusie is meer dan enkel onderwijs, daarom kende het departement Gelijke Kansen een projectsubsidie toe aan Steunpunt voor Inclusie om ook rond een aantal thema’s te werken buiten de schoolmuren. Het komende jaar zullen zij zich dus naast onderwijs ook inzetten voor ‘vrije tijd’, ‘wat na?’ en voor een ‘praktijkgericht assistentencursus’.

Vrije tijd
Sporten en spelen is gezond! Niet alleen omdat je in beweging blijft, maar ook omwille van de relaties die  je opbouwt op de sportclub of bij de jeugdbeweging. Dat geldt evengoed voor kinderen en jongeren met een beperking.
Ouders van kinderen en jongeren met een beperking kunnen terecht bij Steunpunt voor Inclusie voor advies, een korte coaching of een gesprek bij de vereniging.
Daarnaast zullen we gedurende het jaar inspirerende voorbeelden verzamelen en delen met ouders en organisaties die een rol kunnen spelen in het toegankelijker maken van het reguliere vrijetijdsaanbod.

Wie graag zijn verhaal deelt of ondersteuning nodig heeft, kan terecht bij pieter@oudersvoorinclusie.be

Wat na?
Wat na het volgen van inclusief onderwijs? Ouders zijn op zoek naar de mogelijkheden op vlak van werk, wonen, verder studeren, …. Onderliggend aan deze vraag worstelen ouders ook met de ultieme vraag: “Wat na ons?”. Er is een sterke behoefte ontstaan bij deze ouders om naast praktische vragen ook emotionele bezorgdheden met elkaar te kunnen delen. Ouders vragen hiervoor een veilige omgeving waar zij als ouders van een kind met een beperking onderling kunnen delen, elkaar versterken en dit zonder oordeel van anderen.

Wie wenst deel te nemen aan een gespreksavond kan contact opnemen met matthias@oudersvoorinclusie.be.

Praktijkgerichte assistentencursus
Mensen die, al dan niet als vrijwilliger, de ondersteuning opnemen van kinderen en jongeren binnen de vrijetijdssfeer, hebben soms weinig bagage om hun rol op te nemen. Deze mensen krijgen vaak te maken met weerstanden en komen hierdoor regelmatig in moeilijke situaties terecht. het is belangrijk om weerstanden te kunnen (h)erkennen en om te buigen. Steunpunt voor Inclusie zal een proeftuin opzetten om aan deze nood tegemoet te komen. In een latere fase zal er een leidraad en een verzameling van inspirerende materialen beschikbaar gemaakt worden.

Meer informatie volgt later via evelien@oudersvoorinclusie.be.