Verslag van onze 3 infoavonden redelijke aanpassingen in mei 2019

Infoavonden redelijke aanpassingen in onderwijs

Wanneer er gesproken wordt over inclusief onderwijs, spreken we ook over redelijke aanpassingen. Dit zijn aanpassingen die moeten gedaan worden om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen. We merken op dat het begrip nog steeds voor spraakverwarring zorgt en dat het inhoudelijk nog onvoldoende gekend is door onderwijsprofessionals. Voor ouders is het ook nog niet altijd even duidelijk hoe zij hierover het gesprek kunnen voeren op school.

Steunpunt voor inclusie organiseerde daarom in samenwerking met Unia, Ouders voor Inclusie en Docenten voor Inclusie 3 infoavonden over redelijke aanpassingen in het onderwijs. In Gent, Antwerpen en Brussel bereikten zij hiermee 170 deelnemers. Het publiek bestond voornamelijk uit ouders, ondersteuners en leerkrachten maar we mochten ook studenten, zorgcoördinatoren, directies en competentiebegeleiders verwelkomen.

De avonden werden ingeleid door de organiserende partners en kreeg invulling door presentaties over het juridische kader rond redelijke aanpassingen, het zorgcontinuüm, de regelgeving rond het gemotiveerd verslag en het M-verslag en door een methodiek om met mensen in gesprek te gaan over redelijke aanpassingen.

Na de presentaties was er ruimte voor vragen en individuele situaties uit het publiek. Enkele reacties die wij opvallend vonden:

  • Ouders ervaren een grote kloof tussen het wetgevende kader en de praktijk. Voornamelijk in de toepassing van het zorgcontinuüm, transparantie van overleg, de continue aanpassingsplicht, en de budgettaire keuzes die scholen al dan niet maken.
  • Ondersteuners voelen onmacht wanneer zij op weerstand botsen bij leerkrachten om aanpassingen uit te voeren.
  • Leerkrachten hebben het gevoel dat er teveel druk op hun schouders ligt.
  • Er was consensus over wat redelijke aanpassingen zijn als het over de toegankelijkheid van openbaar vervoer gaat.
  • Benoemen van het belang om leerlingen (letterlijk) mee te nemen in overleg.
  • Onzekerheid over de impact van een nieuwe minister van onderwijs.
  • Ouders en ondersteuners hebben het gevoel dat zij elk jaar opnieuw moeten vechten om redelijke aanpassingen te realiseren.

Gezien de grote vraag naar informatie rond redelijke aanpassingen in het onderwijs plannen we in het najaar een tweede ronde van infoavonden. 
23/09/19 – VIVES Hogeschool Kortrijk
30/09/19 – UCLL Diepenbeek
07/10/19 – UCLL Heverlee

Inschrijven kan via dit online formulier.