Infoavonden redelijke aanpassingen voorjaar 2019

Om volwaardig te kunnen deelnemen aan het gewoon onderwijs is het belangrijk dat leerlingen met specifieke ondersteuningsnoden, de nodige aanpassingen krijgen op school. Maar wat is een ‘redelijke aanpassing’? Wie beslist wat kan en wat niet? Hoe verloopt het proces om de redelijkheid van een aanpassing af te wegen? Wat zijn de mogelijke gevolgen?

Kom met al je vragen naar onze infoavond in samenwerking met Unia en Docenten voor Inclusie. Hopelijk kunnen wij je naar huis sturen met een antwoord op je vraag en de nodige bagage om samen met de school, de ondersteuners, het CLB en anderen aan de slag te gaan!

Praktisch:

  • 30 april: UGent – Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent
  • 7 mei: AP-Hogeschool – Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen
  • 14 mei: Odisee-hogeschool – Warmoesberg 26, 1000 Brussel

Aanvangsuur om 18u30
Deelname is kosteloos maar we vragen wel om vooraf in te schrijven via evelien@oudersvoorinclusie.be.

Warm welkom aan ouders, studenten, ondersteuners, leerkrachten, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden!