Kan mijn kind met PAB-assistent heropstarten op school?

Deze vraag is niet zomaar met JA of NEEN te beantwoorden…

We zetten op een rij wat er allemaal meespeelt.

Regelgeving Welzijn

een PAB-assistent wordt aangesteld met middelen vanuit Welzijn (VAPH) en moet zich aan de algemeen geldende maatregelen houden:

 • Zo goed mogelijk 1,5m afstand houden
 • Nies- en handhygiëne respecteren
 • Mondmasker gebruiken bij contact met leerlingen boven 12 jaar en volwassenen
  Lees meer bij het VAPH

Regelgeving Onderwijs

scholen moeten een risico-analyse maken, en die start vanuit de veiligheidsvoorschriften.

 • Bewaar zoveel mogelijk afstand
  • Minimumafstand tussen personen in kader van social distancing is 1,50 meter
  • Contactbubbels respecteren: vaste groepen van een 10-tal leerlingen met een maximum van 14 leerlingen per groep, ook al is je lokaal groter.
 • Verplichte oppervlakte per leerling/leraar in klaslokaal
  • Minimaal 4m²
   • 10 leerlingen = 40m² (halvering klasgrootte)
   • 1 leraar of leraar in opleiding = 8 m²
    Een extra volwassene, zoals een PAB-assistent, in de bubbel moet dus in de berekening meegenomen worden.
 • Mondmaskers voor personeel. Ook voor leerlingen in secundaire school.
 • Nies- en handhygiëne

In de meeste gevallen werken kinderen die met een PAB-assistent naar school gaan ook samen met een ondersteuner uit het ondersteuningsnetwerk. Algemeen geldt dat ondersteuners:

 • zoveel mogelijk digitaal moeten blijven werken
 • en zich “in levende lijve” moeten beperken tot één school.
 • aan huis kunnen komen binnen bepaalde voorwaarden (onderling akkoord ouders, school, ondersteuning; veiligheidsmaatregelen toepassen)

Bekijk met je ondersteuner welke afspraken mogelijk zijn:

 • Kan de ondersteuner op school komen?
 • Kan dit tijdelijk de aanwezigheid van de PAB-assistent onnodig maken? Zo beperk je het aantal volwassenen in de contactbubbel.

Meer lezen over de heropstart Onderwijs

Recht op redelijke aanpassingen

De aanwezigheid van een PAB-assistent is een vorm van een redelijke aanpassing: een middel om tegemoet te komen aan de drempels die een leerling omwille van zijn beperking ondervindt. Een middel om te kunnen deelnemen aan onderwijs.
Dit vervalt niet tijdens de Corona-maatregelen!
Neem mee in je overleg met school dat een PAB-assistent net kan helpen om de veiligheidsvoorschriften mee op te volgen en te realiseren in de klas!

Meer lezen kan in onze 10 suggesties aan het onderwijsbeleid, o.a. over assistentie in de klas.
Meer weten over het recht op redelijke aanpassingen kan bij Unia.

Specifieke situatie van uw kind

 • Heeft uw kind een verhoogd gezondheidsrisico, en kan het (nog) niet mee opstarten vanaf 18 mei?
  De school moet via afstandsonderwijs een verder aanbod voorzien.
  Neem contact met de behandelende arts van uw kind en bekijk of een attest aangewezen is.
  Contacteer school en CLB om goede afspraken te maken over leren op afstand.
 • Maakt u zich zorgen of uw kind goed om kan met het behouden van anderhalve meter afstand?
  Dit zal voor alle kinderen uitdagend zijn!
  Bespreek je zorg met de betrokkenen (leerkracht, ondersteuner, zorgcoördinator/leerlingbegeleider, CLB-medewerker, CLB-arts,…)
  Denk na over wat jouw kind kan helpen, vb. zichtbaar maken wat mag via foto’s, picto’s, tape op de grond, de opstelling van het meubilair,...
  Bespreek of alternatieven mogelijk zijn, vb. het dragen van een mondmasker (zoals leerkracht, leerlingen secundair,…). Bekijk samen met de leerkracht om de aanpassingen met heel de groep te doen.
  De PAB-assistent kan een grote hulp zijn om je kind, en ook medeleerlingen, te helpen zich aan de regels te houden!

En uiteindelijk?

Elke school moet een eigen risico-analyse maken en op basis daarvan beslissingen nemen.
Probeer met de directie in gesprek te gaan hier over.
Door de informatie samen te leggen, kunnen jullie samen afspreken:

 • wat kan,
 • wat er nodig is van alle betrokkenen
 • en wanneer dit kan starten.

Een voorbeeld

Een ouder vertelt…

Gisteren hebben we met de directie gesproken en het blijkt nog niet haalbaar te zijn met de huidige strenge regels om X naar school te doen. Ze gaan de klas nu in 2-en delen, maar als er een assistent mee gaat dan kunnen ze de klas ook in 3-en delen, dat is op zich geen probleem.

Maar de 1,5m regel, het feit dat ze maar hele kort pauzes mogen hebben, in de klas eten, geen materiaal van de klas mogen gebruiken, er geen uitwisseling van materiaal mag plaatsvinden en de kinderen allemaal een vast leslokaal moeten hebben, maakt dat het voor X geen meerwaarde gaat hebben om naar school te gaan. Ze zal nauwelijks in de gelegenheid zijn om sociale contacten te hebben. Als X speelt is dat dichtbij de andere kinderen, en ze heeft niet genoeg aan 15 minuten speeltijd.

We gaan eind mei samen opnieuw evalueren, kijken of er wat regels zijn versoepeld. Inmiddels weten de juffen dan ook praktisch hoe het loopt met de rest van de klas en hoe het kan werken met X er bij.

Ondertussen komt de ene assistent weer thuis vanaf 15/5 en vanaf de week daarna een ochtend in de week de andere assistent, zo gaan we het aanpakken totdat de situatie weer redelijk normaal is.

 

We zien dat ouders dus een eigen risico-analyse maken, in functie van hun kind, en met de directie in overleg gaan.
Kan je onze steun hiervoor gebruiken? Neem contact op met een medewerker!