Zomer 2021 – Wat betekenen de Coronamaatregelen voor mijn kind?

Kan mijn kind deze zomer mee op kamp?
Wie bepaalt er of mijn kind tot een risicogroep behoort?

De zomer komt eraan! Dat betekent dat er vanuit het jeugdwerk weer heel wat activiteiten worden georganiseerd. Ook deze zomer moet er nog rekening gehouden worden met een aantal coronamaatregelen. Hiervoor werkte de jeugdwerksector een Zomerplan uit: dit zijn gedetailleerde draaiboeken voor organisaties hoe zij zich moeten organiseren.

We lichten er een aantal aspecten uit: Wat moet je zeker weten als ouder?

 

Deze zomer geldt, zoals altijd, het principe: iedereen kan mee, tenzij men ziek is of geen toestemming krijgt van de huisarts omdat men tot een risicogroep behoort. Net als andere jaren staan het aanbod en de activiteiten dus open voor alle kinderen en jongeren.

 

  • De organisatie moet jou én je kind informeren over welke maatregelen van toepassing zijn tijdens de zomer.  Is iets niet duidelijk, zit je nog met vragen, wil je bezorgdheden meegeven aan de animatoren? Aarzel niet en neem zelf contact op met de organisatie.

 

  • Organisaties worden aangespoord om op voorhand contact op te nemen met jullie als ouders van een kind met ondersteuningsnoden om samen de afweging te maken hoe je kind zich aan de maatregelen kan houden. Het advies luidt: “Werk hiervoor indien nodig redelijke aanpassingen uit, eventueel met een vaste begeleider voor de dagelijkse noden (van sanitaire hulp tot zonnecrème smeren). Ouders en opvoedingsverantwoordelijken zitten vaak vol ideeën voor oplossingen voor mogelijke drempels.”

 

  • Activiteiten mogen plaatsvinden in contactbubbels van 100/200 personen. De begeleiding telt niet mee in het max. aantal per bubbel.. Dat wil zeggen dat wanneer een PAB-assistent, vrijwilliger, … aanwezig is op de activiteit om je kind te ondersteunen, deze niet meetelt in het maximaal aantal personen in de bubbel. Deze persoon hoort dan ook tot de bubbel en moet geen afstand bewaren of mondmasker dragen.

 

  •  Iedereen gaat bewust om met de bubbels: de deelnemers, maar ook externen, ouders,… Ouders en andere externen kunnen niet zomaar in de bubbels, maar mogen ook niet geweigerd worden wanneer dit noodzakelijk is of een redelijke aanpassing is om je kind te laten deelnemen aan een activiteit. Afstand houden en mondmaskers (vanaf 12 jaar) spelen hier een belangrijke rol. Maak afspraken met de jeugdwerkorganisatie hoe dit contact met de bubbel concreet kan verlopen en welke maatregelen er gelden.

Vb. Thuisverpleging komt dagelijks langs op kamp bij een jongere om medische zorgen toe te dienen. Deze verpleegkundige draagt een mondmasker en houdt afstand van de andere deelnemers en begeleiding.

 

  • Bubbels hoeven geen rekening te houden met de gestelde leeftijdsgrenzen, maar in een bubbel waar deelnemers –12 en +12 samen spelen, past men de regels toe die van toepassing zijn op +12 (de leeftijdsgrenzen worden bepaald via geboortejaar, zie deze FAQ). Ook 18+ gelden deze maatregelen.

Dat wil zeggen dat je kind kan aansluiten bij activiteiten in een andere leeftijdsgroep, als dit aangewezen is omwille van de ondersteuningsnoden. Bekijk dan samen met de leiding welke maatregelen er gelden voor je kind en de groep.

 

  • Begeleiding of deelnemers kunnen indien noodzakelijk de activiteit/aanbod voor een korte periode verlaten en terugkeren indien zij tijdens deze periode in elke situatie de maatregelen geldend in de maatschappij respecteren. Ze gaan zeker geen onnodige bijkomende contacten aan met uitzondering van de thuisbubbel.

Neemt je kind bijvoorbeeld enkel overdag deel aan een kamp waar voor de andere deelnemers overnachting is voorzien, dan mag dit geen belemmering zijn voor de deelname aan het kamp.

 

  • Een organisatie mag niet beslissen of je kind tot een risicogroep behoort of niet.  Je beslist als ouder zelf, al dan niet in samenspraak met de (huis)arts of je kind tot een risicogroep behoort of niet. Deze inschatting kan ook beïnvloed zijn wanneer je kind al gevaccineerd is.
    De organisatie kan je wel informatie meegeven over de lijst met risicogroepen, opgesteld door pediaters. Deze info vind je ook hier.

 

 

Heb je nog vragen? Is er iets niet duidelijk? Loopt het contact met de organisatie niet zoals verwacht?
Neem dan contact op met Astrid van het Steunpunt voor Inclusie en we bekijken samen hoe we ervoor zorgen dat jouw kind kan meedoen!
astrid@oudersvoorinclusie.be of 0460 96 99 97

Lees het volledige Zomerplan