Nieuws vanuit OVI

Wijzigingsdecreet M
Nieuwe maatregelen vanaf 1 september 2018 tot verder uitvoering van het M-decreet en het ondersteuningsmodel Op 5 juli 2017 nam het Vlaams Parlement een resolutie aan betreffende de implementatie en de start van de ondersteuningsnetwerken ter optimalisering van het M-decreet. Het nieuw ondersteuningsmodel trad op...
Eerste bevindingen van het nieuw ondersteuningsmodel volgens ouders
Aanknopingspunten voor kwaliteitsvolle begeleiding Eerste bevindingen van het nieuw ondersteuningsmodel volgens ouders Naar aanleiding van de vele vragen in verband met het nieuw ondersteuningsmodel in september 2017, heeft Steunpunt voor Inclusie in samenwerking met Ouders voor Inclusie een bevraging opgesteld om een ruimere/globalere indruk te...
Vlotte start van het nieuw ondersteuningsmodel!?

Het schooljaar is nog maar pas gestart en Steunpunt voor Inclusie ontvangt veel signalen van ouders dat de start van het nieuw ondersteuningsmodel moeilijk loopt. Om een zicht te krijgen op de opstart van dit nieuw ondersteuningsmodel hebben wij u, ouders van kinderen met een…

Inclusie, Waarom? Daarom

Bij de start van het nieuwe schooljaar willen we ons recentste publicatie ‘ Inclusie, Waarom? Daarom!’ nog eens extra in de verf zetten. Dit boekje geeft beeldend weer wat we vaak met heel veel woorden proberen uit te leggen. Leuk om mee aan de slag…

Jaarlijkse denkdag

Tijdens de jaarlijkse denkdag van Ouders voor Inclusie werkten we rond de vraag: ‘Waarom blijven we ons inzetten voor inclusie?’ Het resultaat van een leuke en leerzame oefening brachten we samen in een tekst die onze blijvende motivatie weergeeft. Benieuwd naar wat ons motiveert? Lees…