banner 800 x 500
#parnersvoorinclusie

Trailer

Ouders voor Inclusie is ontstaan in 2001 en is een vereniging van, voor en door ouders van kinderen en jongeren met een beperking die kiezen voor inclusie.

Het prioritaire doel van Ouders voor Inclusie is: ‘Inclusie verdedigen en bevorderen als een recht voor kinderen en jongeren met een handicap ongeacht de graad en aard van hun beperking’.

We willen dat alle kinderen en jongeren met een beperking aanvaard worden als volwaardige mensen en dat zij alle kansen krijgen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. We vinden het dan ook van groot belang dat zij kunnen leven in verbondenheid met het eigen gezin en de eigen omgeving.

Contact

info@oudersvoorinclusie.be

Voor regionale contactgegevens: klik hier

Nieuws en activiteiten