Wat is inclusie?

Wanneer de volgende vier kenmerken aanwezig zijn, kan je spreken van inclusie:

  • Participatie, als erbij horen, met gelijke rechten
  • Verbondenheid, als sociaal en emotioneel verweven zijn
  • Wederkerigheid, als persoon en omgeving die aan elkaar geven en nemen
  • Erkenning, als aanvaarden van het ‘anders’ zijn ,niet alleen met de beperkingen maar ook met de mogelijkheden en groeikansen.

Gebaseerd op ‘Polyfonie in de klas, een praktijkboek voor inclusie’ van Annet De Vroey en Kathleen Mortier, Acco, 2002.