Wie zijn ouders voor inclusie?

Ouders voor Inclusie is ontstaan in 2001 en is een vereniging van, voor en door ouders van kinderen en jongeren met een beperking die kiezen voor inclusie.

Het prioritaire doel van OVI is: ‘Inclusie verdedigen en bevorderen als een recht voor kinderen en jongeren met een handicap ongeacht de graad en aard van hun beperking’.

We willen dat alle kinderen en jongeren met een beperking aanvaard worden als volwaardige mensen en dat zij alle kansen krijgen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. We vinden het dan ook van groot belang dat zij kunnen leven in verbondenheid met het eigen gezin en de eigen omgeving.

Na 10 jaar herformuleerden en illustreerden we onze krachtlijnen.

Een belangrijk uitgangspunt bij ons ijveren voor inclusie is Kwaliteit van Bestaan. Dit concept is tijdens het laatste decennium ontwikkeld en gegroeid vanuit self-advocacy en de rechtenbeweging.

En nu, na 15 jaar is het nog steeds nodig dat Ouders voor Inclusie (OVI) zich inzet voor inclusie, voor iedereen en op verschillende domeinen.

Tijdens een denkdag in juni 2015 zetten we nog eens op een rijtje waarom het belangrijk is om zich blijvend in te zetten voor inclusie.
Want inclusie is niet enkel zeggen, het is vooral ook doen!