Overzicht in Corona-tijden

Zie jij nog het bos door de bomen? Steunpunt voor Inclusie probeert een overzicht te bieden.

De regelgeving verandert snel! Blijf op de hoogte van de meest recente updates via onze nieuwspagina.

Nieuwspagina

Op zoek naar

  • welke organisaties of acties onze stem als ouder van een kind of (jong)volwassene met specifieke ondersteuningsbehoeften of beperking versterken?
  • bruikbare en duidelijke informatie over de recente ontwikkelingen in onderwijs, en de impact voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften of een beperking?
  • inspiratie en (h)erkenning in verhalen van medestanders en ervaringsdeskundingen?
  • een aanbod met bruikbaar materiaal om je kind mee aan de slag te laten gaan?
  •  steun en actie naar je school, je ondersteuner, een vakantieaanbod toe?

Het Steunpunt voor Inclusie wil er zijn!
Contacteer een medewerker of stuur ons je vragen!

En voor wie het ook wat luchtiger mag…

  • B-post maakt gratis kaartjes sturen mogelijk. ideaal om vriendschapsbanden warm te houden!
  • Apps als Padlet, Whatsapp en Zoom kunnen ook vriendschapsbanden ondersteunen! Kunnen klasgenoten contacthouden met elkaar? Vertellen ze elkaar een grapje, tonen ze een tekening of een werkblaadje? We hebben elkaar nodig om gemotiveerd te raken & blijven!