Methodieken

Op deze pagina willen we een aantal methodieken delen die kunnen inspireren om mee aan de slag te gaan in inclusietrajecten op school, in vrije tijd,…

We maakten een sjabloon om gemakkelijk een overlegmoment met leerkracht(en), ondersteuner, zorgcoördinator/leerlingbegeleider, CLB,… voor te bereiden.

We moedigen je aan om

  • iets te vertellen over de beleving van je kind
  • positieve dingen in de verf te zetten
  • naar concrete doelen en afspraken te komen

Er is een pdf-versie en een invulversie beschikbaar.

Feedback en ervaringen mag je steeds delen met evelien@oudersvoorinclusie.be

De curriculumladder is een hulpmiddel om na te denken over manieren om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijs- of ondersteuningsbehoeften van kinderen en (jong-)volwassenen.

Het geeft je handvaten participatie te versterken en redelijke aanpassingen vorm te geven.

We haalden de mosterd voor dit sjabloon bij David Mitchell (Wat echt Werkt, 2015).

De Curriculumladder verkennen? Klik hier.

De Circle of Courage is een kijkkader dat je uitdaagt om acties te ondernemen of aanpassingen vorm te geven op basis van 4 waarden.

Gebruik de Circle of Courage als je houvast zoekt om participatie en welbevinden te verbeteren, en wil inzetten op een positieve groepsdynamiek.

We haalden de mosterd bij Inge Vandeputte & Elisabeth De Schauwer (Leren omgaan met Diversiteit, 2018)

De Circle of Courage verkennen? Klik hier.

Door aan de slag te gaan met Wie/Wat, werk je aan een evenwichtige beeldvorming waar sterktes een belangrijke plaats innemen.

Gebruik dit hulpmiddel om de verschillende betrokkenen rond een kind of (jong)volwassenen te ondersteunen in het vertrekken vanuit sterktes en talenten.

We haalden de mosterd voor dit sjabloon bij Jet Isarin (Kind als (g)een ander, 2004)

Aan de slag met Wie/Wat? Klik hier.