Onderwijs

Instappen in de kleuterklas

Instappen in de kleuterklas. De start van een inclusief schooltraject?
Lees hier de flyer.

M-decreet

Op 12 maart 2014 keurde het Vlaams Parlement het M-decreet, het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, goed.

Voor meer informatie over het M-decreet, klik hier.

Het M-decreet en bijhorende documenten kan je vinden op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Klasse maakte een duidelijk brochure over het M-decreet: update M-decreet.
Je kan deze lezen en downloaden op de website van Klasse.

Brochure: Wegwijs in het inclusief onderwijs

pub02Voor de ontwikkeling van onze publicatie ‘Wegwijs in het inclusief onderwijs’ vertrokken we vanuit de vragen van ouders die we gedurende het eerste werkingsjaar van het ‘Steunpunt voor Inclusie’ ontvangen en verzameld hebben.
De brochure vormt een aanzet om op een aantal vragen een antwoord te bieden en wil vooral ouders op weg helpen in hun keuze voor inclusie.

Je kan de brochure hier bestellen.

Redelijke aanpassingen

 

Docenten voor inclusie

Docenten voor inclusie is ontstaan in de schoot van Ouders voor Inclusie en is een netwerk van medestanders en partners uit universiteiten en hogescholen die geloven in inclusief onderwijs en er binnen de verschillende opleidingen actief werk van maken.

Als Docenten voor inclusie trekken ze helemaal de kaart van artikel 24 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap dat op 2 juli 2009 door ons land geratificeerd werd.

 

Op 2 maart 2016 organiseerden Ouders voor Inclusie en Docenten voor Inclusie hun 3de symposium over inclusief onderwijs.

Uitnodiging