Voor ouders

Ouders informeren

We trachten steeds om ouders de meest recente en correcte informatie te bezorgen en dit in een toegankelijke taal.

Naast het aanbieden van informatie op de website kunnen ouders met al hun vragen die betrekking hebben tot inclusie bij het Steunpunt terecht.

Ondersteuning voor ouders en kinderen in inclusiesituaties

Sta je aan de start van een inclusietraject en weet je niet goed hoe dit aan te pakken? Rijzen er tijdens het inclusietraject vragen waar je niet onmiddellijk het antwoord op weet? Heb je als ouder nood aan een ‘medestander’ die je kan vergezellen naar het gesprek met de school?

Op bepaalde momenten tijdens het inclusietraject kan je beroep doen op het Steunpunt om je als ouder te laten ondersteunen, te coachen en/of te bemiddelen. Deze ondersteuning wordt volledig op de vraag van ouders afgestemd en is kosteloos.

Infoavonden

Regelmatig organiseren we info- en gespreksavonden in samenwerking met ervaringsdeskundigen.
Met deze avonden richtten we ons naar ouders die de piste van inclusie willen verkennen, die aan de start van een inclusietraject staan of die de stap naar inclusie reeds hebben gezet. Het doel van deze avond is ouders te informeren en ervaringen uit te wisselen door ouders zelf aan het woord te laten.

Daarnaast organiseren we thematische avonden gericht op reële noden die ouders hebben. Om hierop in te kunnen spelen werken we nauw samen met andere diensten, maar ook individuele suggesties zijn zeker welkom!
Mogelijke thema’s die aan bod kunnen komen zijn:

  • Redelijke aanpassingen
  • Wat na het onderwijs?
  • Hoe maak ik de overstap vanuit kinderopvang naar een gewone school?
  • Wegwijs rond inclusie binnen de vrije tijd

Maar je mag gerust ook zelf thema’s/onderwerpen aanbrengen.

Vanaf augustus 2016 organiseren we enkele bijeenkomsten voor ouders om na te denken, ervaringen uit te wisselen,… i.v.m. ‘Wat na het onderwijs?’.
Wil je hiervoor uitgenodigd worden? Neem dan contact op via: steunpunt@oudersvoorinclusie.be

Oudernetwerk

Het kan interessant zijn voor ouders om contact te hebben met andere ouders die zich in een gelijkaardige situatie bevinden of hebben bevonden.
Om de uitwisseling van ervaringen en tips tussen ouders te ondersteunen en te stimuleren verzamelen we gegevens van ouders die ervaring hebben binnen een inclusietraject en deze ervaringen wensen te delen.

Ook (jong-)volwassenen met een beperking die informatie willen delen kunnen zich opgeven. Het betreft inclusietrajecten op alle domeinen.

Neem zeker contact met ons op:
– als je opgenomen wil worden is ons oudernetwerk.
– als je in contact wil gebracht worden met een andere ouder of (jong)volwassene met een beperking om ervaringen uit te wisselen.