Workshops en getuigenissen

Vanuit het Steunpunt voor Inclusie komen wij op vraag workshops geven voor studenten, ouders, professionelen,…

Mogelijke thema’s zijn:

  • Wat is inclusie?
  • Het belang van ouderperspectief binnen een inclusietraject
  • Samen aan de slag… Ouders als partners
  • Het ontstaan en de werking van Ouders voor Inclusie
  • De werking van het Steunpunt voor Inclusie

Ook voorbeelden uit de praktijk kunnen worden gebracht door middel van een getuigenis gegeven door een ervaringsdeskundige.

Wil je dat het Steunpunt een workshop komt geven of ben je op zoek naar een boeiende getuigenis gebracht door een ervaringsdeskundige? Neem gerust contact op met het Steunpunt.