Duurzaam en avontuurlijk reizen voor iedereen!

Karavaan vzw: een organisatie die inclusieve reizen begeleidt? Daar willen we uiteraard meer over weten. Hoe doen ze dit? Wat zijn hun ervaringen? En hoe zijn ze ertoe gekomen om hiermee te starten? In een online gesprek met Carla kom ik meer te weten.

 

“We zijn reeds 10 jaar bezig met inclusie. We zijn er ‘stoemmelings’ ingerold. We kregen op een dag de vraag of we een reis naar Guatemala voor personen met een beperking wilden organiseren. We zijn met die vraag aan de slag gegaan. In het begin speelden we vooral ad hoc in op vragen die we kregen, maar na een drietal jaar hebben we inclusie structureel ingebouwd in onze werking. Nu is inclusie één van onze vijf strategische doelstellingen.

 

We hebben een hele weg afgelegd. Bij de start was ik verantwoordelijke voor inclusie. Ik heb meteen een groepje vrijwilligers bijeen gebracht om na te denken hoe we inclusie in onze werking konden binnen brengen. Er bestond koudwatervrees en weerstand en er waren heel wat vragen bij de collega’s en vrijwilligers. Onze reisbegeleiders zijn vrijwilligers en we kregen vroeger soms de opmerking: ‘We zijn hier niet voor opgeleid’, maar daar spelen we op in. We bieden heel wat vormingen aan, zo hebben we ook een jaarlijkse vorming over inclusie. Daarnaast hebben we ook ondersteuning op maat voor onze reisbegeleiders om in te spelen op hun specifieke vragen. Vroeger zouden we niet geweten hebben wat te doen met een vraag van bijvoorbeeld een slechtziende persoon om deel te nemen, nu doen we dit gewoon: We gaan in gesprek met deelnemer en begeleider om dit te realiseren.

 

De groep reisbegeleiders die ervaring heeft met inclusieve reizen wordt steeds groter, de olievlek verspreidt zich binnen onze organisatie. Zij kunnen hun ervaringen delen op onze inclusievorming aan andere reisbegeleiders. Zo zit inclusie steeds meer in ons DNA.

 

We werken voor onze reizen samen met Joker en door onze aanpak zijn ook bij hen de geesten steeds meer gerijpt rond inclusie. Als iemand Karavaan contacteert met een ondersteuningsnood met de vraag om deel te nemen aan een reis of activiteit, stellen we ons niet de vraag óf we het gaan doen, maar hóe we het gaan doen.

 

Nu willen we ook sterk inzetten om meer diversiteit binnen te brengen in onze groep reisbegeleiders. Hiervoor gaan we deelnemen aan het project Hands-on-inclusion. Ikzelf had er graag aan deelgenomen, maar we hebben er bewust voor gekozen dat mijn collega die verantwoordelijk is voor de selectie van de reisbegeleiders en mijn collega communicatie dit zal volgen. Op die manier verspreidt de inclusie-gedachte nog meer onder alle collega’s.”

 

Benieuwd naar ervaringen van reisbegeleiders en deelnemers? Neem een kijkje op de site van Karavaan:

Karavaan - Iedereen mee op reis