GIO-middelen

 

GIO staat voor Globale Individuele Ondersteuning. Het VAPH stelt GIO-middelen ter beschikking aan RTH-diensten (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) om belangrijke overgangsmomenten te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het instappen in de reguliere kinderopvang of bij de overgang van de kleuterklas naar de lagere school. Bijkomende ondersteuning tijdens deze belangrijke momenten moet inclusie betere kansen geven.

 

Getuigenis van een ouder

Sinds het najaar van 2019 heeft Rune GIO-middelen. Het gaat om 30 uur op jaarbasis. Concreet betekent dit dat er 1 uurtje per week iemand op school komt ondersteunen. Hij zit in het tweede kleuterklasje en is van school veranderd. Hierdoor had hij recht op GIO-middelen. Dit wordt opgenomen door V. van Fiola. V. kent Rune al een hele tijd omdat zij ook de thuisbegeleiding via Fiola opneemt. Het is via haar dat we vernamen dat hij recht heeft op GIO-middelen. Zij hebben alles geregeld voor ons. V. heeft dan een tijdje samen met K. de ondersteuning opgenomen, zodat zij Rune kon leren kennen. Nu neemt K. dit volledig op.

We zitten heel goed op één lijn met K. Zij wil dat Rune zoveel mogelijk alles ‘gewoon’ mee kan doen in de klas, waar wij ook helemaal achter staan. Het blijft wel een zoektocht om aansluiting te blijven vinden met de ondersteuner vanuit het ondersteuningsnetwerk. Die brengt heel wat expertise mee vanuit het buitengewoon onderwijs waardoor de focus bij haar ligt op het individueel aanpassen van oefeningen of taakjes en dus minder op het zoveel mogelijk ‘gewoon’ participeren in de klas.

Er zijn duidelijke doelstellingen bepaald die binnen de uurtjes GIO worden aangepakt: zo wordt er geoefend op communiceren met de tablet. Dit zijn aparte doelen waar binnen de GIO-uren aan gewerkt wordt en die in samenspraak met de leerkracht zijn bepaald. Zo komt dit niet in het vaarwater van de doelstellingen waar de ondersteuner aan werkt. We moeten er echt over waken dat iedereen zijn eigen doelstellingen kan aanpakken, dat die allemaal in het belang van Rune zijn en voor hem toch een logisch geheel zijn en elkaar niet tegenspreken.

Als ouder voelt het dan alsof je als manager dit allemaal in de gaten moet houden: Is er genoeg afstemming en communicatie tussen alle betrokkenen? Hoe voelt Rune zich hierbij? Hoe loopt het voor de klasjuf? Dit is niet evident… Op een MDO (multidisciplinair overleg) zijn echt heel veel personen aanwezig: twee kiné’s, de klasjuf, de zorgjuf, iemand van het CLB, de ondersteuner, iemand van de thuisbegeleiding, iemand van de GIO-middelen, wij als ouders, … Dat is een grote groep en een hele uitdaging om iedereen mee te krijgen in ons verhaal.

Volgend jaar gaat Rune naar de derde kleuterklas en gaan we er van uit dat we opnieuw recht zullen hebben op GIO-middelen, door de overstap het jaar nadien naar het eerste leerjaar. Het is maar 1 uurtje per week, maar alle ondersteuning waar hij recht op heeft willen we met beide handen aannemen.

Meer lezen over GIO-middelen? Klik op onderstaande afbeelding.

GIO-middelen om inclusie te versterken