David Vyncke vertelt over zijn deelname aan de inspiratieavond Including You in Sports:

“Ik ben papa van twee zonen (17j en 10j) en ik geef training aan kinderen van 6 tot 11 jaar bij Rugbyclub Hasselt. Ik vind inclusie belangrijk omdat een samenleving ook “samen leven” inhoudt. Gescheiden netwerken zorgen voor vervreemding en uitsluiting.”

Het doel van deze bijeenkomst was om verschillende mensen te inspireren om inclusief te werken in sportclubs, om hen te ondersteunen in die eerste stap: “hoe begin ik eraan?”.
De “hoe” werd belicht vanuit verschillende perspectieven:

Hoe ervaren ouders hun zoektocht wanneer zij de boodschap krijgen dat hun kind niet welkom is op een sportclub omdat hij een beperking heeft?
Wat denken en voelen sporters met een beperking wanneer zij zich wél een lid voelen van een team of een club?
Hoe gaan coaches om met mogelijke drempels en barrières? Zijn die er wel of beelden we het ons soms gewoon in?
Het gezondheidsperspectief. Moeten wij niet verontwaardigd zijn dat mensen met een beperking een rechtstreekse, negatieve invloed op hun levensverwachting zien door de beperkte toegang tot het gemeenschapsleven? Hier kreeg ik koude rillingen van. Is dit wat wij willen als samenleving?

Gesterkt door dit breder inzicht in de nood aan een inclusieve samenleving, werden de deelnemers in groepen ingedeeld om aan de slag te gaan.
We gingen op zoek naar de taken die verschillende actoren konden opnemen om een inclusieve sportclub te realiseren. Hierbij hielden we rekening met de sporter zelf, de ouders, school, de lokale gemeenschap, de overheid, clubbestuurders, trainers, enz…
Na deze brainstorm werkten we in groep een roadmap uit om in onze eigen context inclusie te realiseren.

Afsluiten deden we door nog even het einde van de training van de Flanders Barbarians mee te pikken. Het allereerste Mixed Ability Rugby team in Vlaanderen. Een van onze Ierse gasten glipte zelfs wat vroeger weg om te kunnen meetrainen. Blijkbaar heeft MIXAR een sterke aantrekkingskracht op sommigen onder ons!
Voor de andere deelnemers was het een mooie illustratie van wat we al hadden besproken tijdens de inspiratiesessies.

Als ik zo terugblik op deze avond, dan kom ik tot de vaststelling inclusief sporten een universeel thema is. We zien de vraag om inclusie in verschillende landen over de hele wereld terugkomen. De positieve verhalen die steeds ontstaan wanneer inclusief sporten ook opgepikt wordt betekenen voor mij dat wij deel uitmaken van een nieuw hoofdstuk in de sportgeschiedenis.


Meer lezen over de inspiratieavond Including You in Sports? Dat kan hier.