Vrije tijd voor Rune? Het Steunpunt voor Inclusie gaat mee op zoek…

We gaan in gesprek met de mama van Rune. Hoe wil zij vrije tijd voor Rune invullen? Wat kan het Steunpunt voor Inclusie betekenen in hun zoektocht?

Rune is nu 4 jaar en we willen beginnen uitkijken naar een hobby voor hem. Hij heeft al zwemlesjes gevolgd in een klein groepje en we gingen regelmatig paardrijden in een inclusieve manege. Op de Kangoeroebeurs vond ik informatie over Yiha, een jeugdbeweging voor kinderen met en zonder beperking. Omdat zij expliciet zeggen dat ze inclusief werken, is de stap voor mij kleiner om contact met hen op te nemen. Ik volg hen nu wat op: welke activiteiten ze organiseren en dergelijke.

Ik weet niet eigenlijk goed hoe ik eraan moet beginnen om een vrijetijdsorganisatie te vinden voor Rune. Moet ik verschillende organisaties opbellen, overal mijn verhaal doen over Rune en dan hopen dat hij er welkom is? We hebben al zoveel energie gestopt in het zoeken van een school, het veranderen van school. Ik heb geen energie om dit ook te doen voor een hobby. Dit zou vrije tijd moeten zijn en geen extra zorg.

Ik vind het een grote drempel om Rune ergens ‘af te geven’. Zullen ze hem wel begrijpen? Zullen ze er aan denken om hem op tijd te helpen herinneren om naar het toilet te gaan? Zal hij echt betrokken worden? We merken dat hij thuis soms gefrustreerd raakt als hem iets niet lukt, dus we willen geen hobby waar hij frustraties door krijgt, het moet echte ontspanning zijn. Ook wij moeten ons er goed bij voelen en een klik voelen met de personen bij wie we hem achter laten zodat het voor ons ook een ontspannend moment kan zijn.

Hij heeft al een erg drukke week en wij ook trouwens. Dus het zou ideaal zijn mocht hij een activiteit hebben die hij af en toe kan doen als het past binnen onze weekplanning. Geen verplichting dat hij elke week er moét zijn. Ik weet niet goed hoe andere ouders dit aanpakken, maar ik zou graag hebben dat onze zoektocht makkelijker wordt gemaakt en we niet heel veel organisaties moeten contacteren en steeds ons verhaal doen om dan misschien de boodschap te krijgen dat zij het niet zien zitten om Rune bij hun activiteiten te laten aansluiten.

 

Welke ondersteuning neemt het Steunpunt voor Inclusie op in deze zoektocht?

We gingen op zoek naar vrijetijdsorganisaties in de buurt. Samen met een van de ouders maakten we de afweging: wat zou een organisatie kunnen zijn die aansluit bij Rune zijn interesses? Een steunpuntmedewerker legde contact met deze organisatie om al wat informatie te verzamelen:

  • Is er reeds ervaring met inclusief werken? Is er enthousiasme om hierop in te zetten?
  • Vanaf welke leeftijd kunnen kinderen aansluiten? Hoe groot zijn de groepen?
  • Is er een mogelijkheid om eens te ‘proeven’ van de werking door een paar keer te kunnen mee doen met de activiteiten?

We geven deze informatie door naar de ouders. Zij kunnen zelf verder contact opnemen met deze organisatie. De medewerker van het Steunpunt voor Inclusie blijft paraat staan om deze opstart verder te ondersteunen op vraag van de ouders. Verder opvolging kan zijn:

  • Voorbereiden met de ouders hoe ze een gesprek met de begeleiders van de organisatie kunnen aanpakken
  • Meegaan met de ouders naar een gesprek met de begeleiders van de vrijetijdsorganisatie
  • Mee nadenken over redelijke aanpassingen om de participatie aan de activiteiten mogelijk te maken

 

Heb je zelf ook een vraag over vrije tijd? Contacteer één van de medewerkers van het Steunpunt voor Inclusie.