Een jeugdbeweging voor iedereen! 

Maren gaat heel graag naar de scouts: de ene week gaat ze naar De Kariboes, een inclusieve scoutsgroep, de andere week gaat ze naar een AKABE-werking voor kinderen met een beperking. Bekijk in het filmpje het verhaal van Maren bij de inclusieve jeugdbeweging de Kariboes, verteld door Ewoud, de leider van Maren en Birgit, haar mama.

Bekijk hieronder zeker de tips van Birgit en Ewoud!!

Birgit vertelt…

Ik ben in contact gekomen met de Kariboes door iemand uit mijn eigen netwerk. Ik heb de organisatie gemaild en gevraagd wat er voor hen kon. We zijn naar een kennismakingsavonds geweest, Maren was er toen zelf ook bij.

Ik heb in het begin aangegeven dat ze haar mogen behandelen als elk ander kind in de scouts, met aandacht voor een aantal zaken. En de leiding doet dat ook!

Ik probeer op voorhand zoveel mogelijk info te geven over mijn kind en nadien probeer ik dat los te laten en ik ga er van uit dat ze een leuke middag zal hebben.  Als Maren terug enthousiast in de auto stapt, dan is het oké voor mij.

Ik ga er van uit dat het goed komt en ik laat het los. Als er iets is, zullen ze me wel aanspreken als ik Maren kom ophalen. Ik laat het zijn gang gaan. De leiding staat open voor bezorgdheden die ik meegeef.

Maren wisselt af: de ene week gaat ze naar een AKABE-werking, de andere week gaat ze naar de inclusieve scouts de Kariboes. Ze gaat ook naar een inclusief speelplein. Ze gaat zwemmen met een G-sportclub en doet G-sportkampjes.

Het is leuk dat inclusie niet alleen bij het schoolse blijft, maar ook in haar vrije tijd kan! Ik zou het andere ouders die kiezen voor inclusie zeker aanraden om te zoeken naar inclusieve vrijetijdsorganisaties.

Vanuit het inclusieve schooltraject merk ik dat Maren heel makkelijk gedrag en taal overneemt van anderen. Dus daarom vind ik het belangrijk dat ze met andere kinderen van haar leeftijd omgaat die verder staan op vlak van taal en gedrag.

Tips van Birgit:

 • Gewoon doen en proberen. Open staan voor inclusie! Uitgaan van het idee dat het gewoon kinderen zijn die willen spelen en meedoen met de rest.
 • Luister naar de bezorgdheden en tips van ouders en ga ermee aan de slag!
 • Zorgleiding voorzien is een pluspunt. Dit is een team van extra leiding die zich elk 1 of 2 namiddagen per maand vrij maken om bij te springen in de groepen. De zorgleiding weet waar ze extra moeten op letten, bv. Maren durft zich verstoppen als het te druk is. Zij weten dat en hebben daar oog voor. Op kamp is dat bijvoorbeeld helpen bij het douchen en haar koffer maken.

Tips van leider Ewoud:

  • We proberen kinderen altijd mee te laten schuiven met de leeftijdgenoten. Dat is goed voor de groepsdynamiek: De kinderen kennen Maren al en Maren kent de andere kinderen. Dat heeft alleen maar voordelen. De kinderen tonen soms voor aan de leiding hoe één van hun speelkameraden met iets kan meedoen.
  • We kijken wat er werkt voor elk kind: We laten een kind altijd starten in de groep van zijn leeftijdsgenoten. Maar we kijken wat best is voor elk kind: zo is er een jongen die een paar keer meespeelde in een jongere groep. En in samenspraak met de moeder hebben we toen beslist dat die liever meedoet met de activiteiten van de jongere groep. Zo blijven we steeds zoeken voor elk kind.
  • We hebben een uitgebreide medische fiche die ouders kunnen invullen, maar niet alle ouders geven evenveel info. Dat hoeft ook niet. Ons doel is dat alle kinderen kunnen meedoen, we hebben daarvoor niet altijd info nodig van de medische fiche. We zien op het moment zelf wat werkt voor elk kind en proberen zaken uit. Zo werken we écht aan inclusie.
  • We doen wel aanpassingen, maar niet op spelvlak. We werken eerst een spel uit en pas daarna zoeken we hoe elk kind kan meedoen.
   In onze werking hebben we wel al aanpassingen gedaan, zoals een bord met het dagschema, dat is voor iedereen handig, maar zeker voor kinderen met ASS. Ikzelf zou er nooit aan gedacht hebben om zo een bord te maken, maar een andere leiding wel. Zo vullen we elkaar aan en kan iedereen zijn inbreng doen.
  • Als je enthousiast bent, het écht wil met de leidingsploeg en je ervoor wil inzetten, dan lukt inclusie in de jeugdbeweging!

 

Dit filmpje werd gemaakt door studenten Pedagogische Wetenschappen van de UGent: Zara, Britt, Femke, Zoë en Akira.