Jobcreatie vanuit inclusieve waarden – Hannahs stagepakket

Een stage op maat maken kan door jobcarving/ jobcreatie; de job zo vorm geven dat deze past bij de sterktes en competenties van de jongere. De ‘cirkel van veerkracht’ kan richting geven. Deze bestaat uit vier inclusieve waarden  (erbij horen, meesterschap, willen bijdragen en interafhankelijkheid). Door in te zetten op deze 4 waarden kan er een krachtige inclusieve omgeving tot stand komen.

 

Hannahs stagepakket bekeken door de Cirkel van Veerkracht

We geven de taken op zo’n manier vorm dat Hannah kansen krijgt om

    • te voelen dat ze erbij hoort (erbij horen),
    • haar sterktes te tonen (meesterschap),
    • zich in te zetten voor de werkplek (wederkerigheid)
    • zo zelfstandig als mogelijk, maar met de ondersteuning die zij nodig heeft, aan de slag te zijn (interafhankelijkheid)

In de Wereldwinkel

In de Wereldwinkel scant Hannah de producten van klanten naast de kassamedewerker. Ze maakt bestellingen klaar, ze vult de rekken aan. Het aanvullen start met hulp.

Op de plukboerderij

Op de plukboerderij leert Hannah planten benoemen, oefent ze rijden met volle kruiwagens, helpt ze planten en oogsten van groenten. Een medewerker op de boerderij geeft taken aan en houdt een oogje in het zeil.

In de restaurantkeuken

In de restaurantkeuken leert ze met hulp van het keukenteam kroketten spuiten, ze bakt het vlees voor de maaltijd van het keukenpersoneel, ze helpt amuses klaarmaken.