Stage en werk – Nieuwe woorden en begrippen komen binnen in het inclusieverhaal

Met de stages komt er een nieuw domein – arbeid – binnen in het inclusieve traject. Een nieuw domein met nieuwe woorden en begrippen. 

We verzamelden deze begrippen in een woordenlijst. 

Arbeidsbereidheid gaat over de motivatie bij de jongere om stage te doen of te werken.

Arbeidsrijpheid gaat over welke mogelijkheden er zijn op een werkplek voor de jongere om mee te doen en te leren.

In een beroepskwalificatie wordt vastgelegd wat je moet kennen en kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen. Deze lijsten van kennis en vaardigheden worden opgesteld door de sectoren en bijgehouden in een databank van de Vlaamse Overheid.

Een competentie of vaardigheid is iets dat je geleerd hebt en nu kunt.

Het beeld van wat iemand verwacht om op stage of werk te doen en te leren.

Hoe duidelijker dit  beeld of doelwit, hoe gerichter we dit kunnen realiseren op een werkplek.

In een opleiding binnen Duaal leren gaat de leerling enkele dagen in de week naar de werkplek. De leerling leert zowel op de werkplek als op school. Dat betekent dat de werkplek ook leerdoelen nastreeft en deze evalueert. Dit is het verschil met Leren en werken, waar de leerling leert op school en toepast op de werkplek.

Een opleiding in ‘Leren en werken’ is een opleiding op BSO niveau. De jongere gaat ongeveer 2 dagen per week naar school en brengt 3 dagen in de week op de werkvloer door. Wat geleerd werd op school, wordt toegepast op de werkvloer. Het systeem van Leren en werken wordt op dit moment afgebouwd.

Een mindset of denkstijl is de manier waarop we denken over onszelf, onze kwaliteiten. Onze mindset bepaalt veel over hoe we met anderen omgaan, hoe we ons werk doen, etc. Een mindset gericht op groei en mogelijkheden helpt om inclusie waar te maken.

Praktijk op verplaatsing is de officiële naam van een stage binnen een IAC (Individueel aangepast curriculum).

Proactief zijn betekent actie ondernemen. Vanuit ervaring weten we dat welbepaalde drempels (zullen) opduiken. Het is goed om je daarop te voorzien.

De stagebegeleider of stagecoördinator is de leerkracht die de contacten met de stageplaats onderhoudt en het leerproces van de leerling op stage opvolgt.

De stagementor werkt op de stageplaats en is het aanspreekpunt voor de stagiair en de school. De mentor geeft feedback en staat in contact met de stagebegeleider of stagecoördinator van de school.