Wat kan een GTB-medewerker betekenen bij de opstap naar werk?

GTB?

GTB betekent Gespecialiseerd Team Bemiddeling, en is een deelwerking van VDAB.

GTB helpt mensen met een beperking of gezondheidsprobleem om geschikt werk te vinden en te houden. Daarnaast ondersteunen ze ook ondernemers bij de aanwerving en (re)integratie van geschikte medewerkers. De focus ligt op betaald werk.

GTB werkt samen met partners die kosteloos begeleiding geven op de werkvloer.

Tijdens de schoolloopbaan?

Zij kunnen vanaf 6 maanden voor de leeftijd van 18 jaar ingezet worden om de transitie van school naar werk te ondersteunen.
De ondersteuning is voor leerlingen met een vermoeden van arbeidsbeperking uit het hele onderwijsnet. Een leerling met een beperking of andere specifieke noden die een inclusief traject volgt komt ook in aanmerking.

Transitie naar werk ondersteunen?

De GTB-medewerker (wordt “bemiddelaar” genoemd kan de volgende zaken doen:

  • samen met de jongere dienst sterke punten leren kennen,
  • samen zoeken welke job bij past,
  • sollicitatiebegeleiding geven aan de jongere,
  • toeleiden naar een vervolgopleiding,
  • een beroepsverkennende stage zoeken op een werkplek,…
  • arbeidspostaanpassingen voorzien
  • extra ondersteuning bieden bij het aanleren van werk
  • onderzoeken of een functiebeperking recht geeft op bijkomende tewerkstellingsondersteunende maatregelen (vb.: een aangepaste bureaustoel, tegemoetkoming in de vervoerskosten, groot computerscherm, Vlaamse Ondersteuningspremie,…-

Meer lezen en contact opnemen?

Meer info, contactgegevens  en een getuigenis kan je raadplegen op de website van GTB.

Project ‘ik verdien werk’

In samenwerking met GTB, GRIP en Ouders voor Inclusie is er het project ‘Ik verdien werk’.
Het project biedt een intensieve ondersteuning (IPS) bij het zoeken naar betaald werk, bij de inwerking en tijdens de tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de werkzoekende en zijn netwerk.

De bemiddelaar van GTB speelt een essentiële rol in het in kaart brengen van statuut, inkomen, impact van tewerkstelling, bijhorende administratie. Hij zet een deel van zijn tijd in op het leren kennen van en een band opbouwen met werkgevers.

Er wordt zo snel mogelijk naar betaalde tewerkstelling overgegaan. Place than train: geen lange stages, geen opleiding tenzij dit echt noodzakelijk is. Er wordt vooral actiegericht gewerkt.

Voor meer info over het project kan je contact opnemen met Matthias of via info@oudersvoorinclusie.be